Hyppää sisältöön

Pohjois-Savon ELY-keskus: Ilmoitus kuulutuksesta

Kantatien 71 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Toroppala-Kerimäki, Savonlinna, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Pohjois-Savon ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen vähintään yhdessä alueella
yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (LjMTL 108§, HL 62 a §)

Kuulutus julkaistaan 21.6.2023 osoitteessa: https://vayliensuunnittelu.fi/s/6p96/hyvaksymispaatos

Kuulutus on nähtävillä 21.6.2023 – 28.7.2023 välisen ajan.

Lisätietoja antaa:
Ilari Hakanen (Pohjois-Savon ELY-keskus),
puh. 0295026777, ilari.hakanen(at)ely-keskus.fi