Hyppää sisältöön

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Asia: Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.5.2021 nro 21/0069/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Poikkeamisluvan myöntäminen jakeluaseman rakennevaatimuksista ympäristölupa-asiassa, Savonlinna.

Luvan hakija: VS-Marin Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito: Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 18.5.2021 – 24.6.2021 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika: Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 24.6.2021.