Hyppää sisältöön

Varsinais-Suomen ELY-keskus: Ilmoitus kuulutuksesta

Asia: Valtioneuvosto on 16.12.2021 hyväksynyt päivitetyn Suomen merenhoitosuunnitelman.

Kuulutuksen julkaisupäivä: 21.12.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä: Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 28.12.2021.

Nähtävilläpito: Tämä kuulutus on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskus). Kuulutettavat asiakirjat löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito

Muutoksenhaku ja valitusaika: Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat valtioneuvoston päätöksen liitteenä
olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 27.1.2022.

Lisätietoja: Pekka Paavilainen Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 022 921,
pekka.paavilainen@ely-keskus.fi