Hyppää sisältöön

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen julkipanokuulutus

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalvelut julkipanee 29.1.2024  ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 29.1.2024 § 2.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Ympäristöpäällikkö päättää, että Itä-Suomen Romu Oy:lle kiinteistölle RN:o 740-9-35-10 osoitteessa Schaumanintie 39, Savonlinna, rakennus- ja ympäristölautakunnan 26.6.2023 myöntämä ympäristölupa raukeaa. Kohde poistetaan valvontaohjelmasta.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 29.1.2024 – 6.3.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/.  Päätös kokonaisuudessaan on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna valitusajan päättymiseen eli 6.3.2024 saakka.

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 5.2.2024.

Muutoksenhaku

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, saavat hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT