Hyppää sisältöön

Mitä ainutlaatuista on Etelä-Savossa? Maine- ja tunnettuustutkimus on käynnissä

Etelä-Savon maakuntaliitto on avannut Etelä-Savon maine- ja tunnettuustutkimuksen kyselyn vastattavaksi. 

Kysely on tarkoitettu kaikille maakunnan nykyisille, entisille ja tuleville asukkaille, suomalaisille ja kansainvälisille matkailijoille, vapaa-ajan asukkaille, yrityksille, päättäjille ja sidosryhmille.

Kysely on osa maakuntaliiton Sydän Saimaalla – Etelä-Savon maine ja tunnettuus -hanketta. Hankkeessa tutkitaan muun muassa Etelä-Savon veto- ja pitovoimatekijöitä, näkemyksiä ja kokemuksia maakunnasta, poismuuton syitä, muuttohalukkuutta ja tunnettuuden osatekijöitä.

Kysely on avoinna 23.8. saakka ja sen tuloksista kerrotaan tarkemmin syksyllä niiden valmistuttua. 

Kyselyn toteuttaa teknisesti Taloustutkimus Oy Etelä-Savon maakuntaliiton toimeksiannosta.

Kyselyä pääsee täyttämään maakuntaliiton verkkosivuilla: https://www.esavo.fi/tutkimus

Sydän Saimaalla -hanke selvittää maakunnan tunnettuutta ja määrittelee askeleet maakuntakuvan rakentamiselle

Tutkimuksen lisäksi Sydän Saimaalla -hankkeessa laaditaan toimintasuunnitelma maakunnallista viestintää ja näkyvyyttä varten. Suunnitelmassa esitetään toimenpide-ehdotuksia siitä, miten ja millaisin toimenpitein Etelä-Savon yhteismarkkinointia voitaisiin toteuttaa jatkossa.

Hankkeessa luodaan maakunnan maine- ja brändityön perusta, jolle tulevat viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteet voidaan rakentaa.

Sydän Saimaalla -hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja se kestää marraskuun 2024 loppuun. Hankkeen kokonaisbudjetti on 69 000 euroa.

22.5.2024 julkaistu tiedote Sydän Saimaalla -hankkeesta

Lisätietoja:
Heidi Miettinen
Viestintäpäällikkö, Etelä-Savon maakuntaliitto
P. 040 624 0624
heidi.miettinen@esavo.fi

Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja, Etelä-Savon maakuntaliitto
P. 050 500 2584
pentti.makinen@esavo.fi