Hyppää sisältöön

S creatives-toiminnalla elinvoimaa luoville aloille Savonlinnan seudulle

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kulttuurin ja luovien alojen toimijoille valtionavustuksina neljä miljoonaa euroa innovatiivisten palvelujen sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämiseen. Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelut haki ja sai yhdessä luovan alan toimijoiden kanssa 160 000 € uuden, luovia aloja tukevan S creatives -toimintamallin pilotointiin ja toiminnan käynnistämiseen Savonlinnan seudulla vuosille 2022-2023. Hakijoita oli yhteensä 184, joista tukea myönnettiin 20:lle hakijalle. Savonlinnan kaupunki oli tuen saajista ainut kuntaorganisaatio. Hankkeessa omarahoituksella on mukana myös savonlinnalainen luovien alojen yhdistys Pääkonttori ry.

S creatives – hankkeella tuetaan luovien alojen ekosysteemin kehittymistä ja vakiintumista alueelle. Sillä jatketaan kulttuuripääkaupunkihankkeen aikana Savonlinnassa alkanutta työtä ja mahdollistetaan sen juurtuminen alueelle. Hankeidean saivat kulttuuripääkaupunkihankkeessa työskennellyt muotoilija Veera Kolehmainen ja Pääkonttori ry:n puheenjohtaja Kaisa Turtiainen. Kaupungin sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti ja kulttuurijohtaja Outi Rantasuo kannustivat ja kokivat hankkeen merkitykselliseksi alueen elinvoimaisuuden ja kulttuurialan kehittymisen kannalta.

Konkreettisia toimia hankkeessa on mm. konseptoida luovien alojen yhteiskäyttötiloja, kuten gallerioita, työhuoneita ja liiketiloja. Kaksivuotisessa hankkeessa kehitetään erilaisia, vakiinnutettavia toimintatapoja yhteistoiminnan tukemiseksi, kuten säännölliset luovien alojen tapaamiset ja keskustelufoorumit. Viime elokuussa järjestetty Savonlinna art & design festival laajenee monipuoliseksi, vuosittain järjestettäväksi S creatives -festivaaliksi. Ympärivuotinen S creatives -toiminta nostaa esiin Savonlinnan seudun luovien alojen ammattilaisia ja heidän osaamistaan verkossa sekä alueen uudessa, yhteisessä kulttuurilehdessä. Ammattilaisille avataan uusia työskentelymahdollisuuksia mm. hankkeessa kehitettävien digitaalisten palvelutuotteiden avulla. Tärkeää hankkeen aikana on avata ainutlaatuista osaamista myös muille toimialoille liiketoiminnan kasvattamiseksi, sekä lisätä ihmisten ymmärrystä luoviin aloihin.

Pääkonttori ry on keväällä 2021 perustettu luovien alojen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää, kehittää ja tukea ammattimaista kulttuurin ja luovien alojen toimintaa ja yhteistyötä Savonlinnan seudulla. Pääkonttori ry tulee hankkeen päätyttyä olemaan pysyvä tausta- ja tukiorganisaatio S creatives -toiminnalle. Hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä luovan alan toimijoiden kanssa ja toimintamallilla pyritään vastaamaan todellisiin tarpeisiin. Pääkonttori ry toivoo tavoittavansa monipuolisesti alueen luovan alan ammattilaiset, kuten vaikkapa säveltäjät, runonlausujat, kuvanveistäjät, valokuvaajat, muotoilijat tai tatuointitaiteilijat. Kuka tahansa luovan alan ammattilainen voi liittyä yhdistyksen jäseneksi jo avatuilla S creatives-verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti, puh. 044 417 4202 / mikko.ripatti@savonlinna.fi
Pääkonttori ry: www.screatives.fi
Lisätietoja rahoituksesta opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulta:
https://okm.fi/-/kulttuurin-ja-luovien-alojen-elpymisen-rahoitus-kaynnisty