Hyppää sisältöön

Savonlinnan ilmanlaatua seurataan vuosina 2022-2023 siirrettävällä mittausasemalla

Siirrettävä ilmanlaadun mittausasema tulee kaupungin keskustaan Olavinkadulle Sokoksen läheisyyteen vuosiksi 2022-2023. Edellisen kerran Savonlinnan ilmanlaatua seurattiin vuosina 2016-2017. Ilmanlaatua voi seurata lähes reaaliaikaisesti Ilmatieteenlaitoksen ilmanlaatuportaalista.

Valtioneuvoston asetuksen (79/2017) mukaista ilmanlaadunseurantaa toteutetaan Etelä-Savossa kolmen kaupungin, Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen sekä suurimpien energiantuotantolaitosten yhteistyönä siirrettävällä mittausasemalla. Savonlinnassa mittausasema tulee olemaan vuosina 2022–2023 Olavinkadulla Sokoksen läheisyydessä. Vuosina 2019–2020 mittausasema oli Mikkelissä ja vuonna 2018 Pieksämäellä.

– Mittausasemalla seurataan ilman hengitettävän pölyn pitoisuuksia sekä vuonna 2023 myös typpidioksideja. Typpidioksidi on hengitysteiden ärsytystä aiheuttava kaasu ja sitä muodostuu kaikessa palamisessa. Kaupunkikeskustassa suurin päästölähde on liikenne, kertoo ympäristötarkastaja Kirsi Haajanen.

Edellisen kerran ilmanlaatua seurattiin Savonlinnassa seurantajaksolla vuosina 2016–2017. Hengitettävän pölyn ohjearvo ylittyi vuonna 2016 maaliskuussa ja vuonna 2017 maalis- ja huhtikuussa. Vuonna 2017 seurattiin myös typpidioksidipitoisuuksia ja silloin typpidioksidin pitoisuudet eivät ylittäneet ohje- ja raja-arvoja mittausjakson aikana. Ilmanlaatuindeksillä arvioituna ilmanlaatu oli seurantajaksolla pääosan ajasta hyvää.

– Savonlinnassa oli vuonna 2017 poikkeuksellisen paha kevätpölykausi, jonka seurauksena hengitettävän pölyn ohjearvo ylittyi kahtena kuukautena. Kaikilla aiempien vuosien seurantajaksoilla Savonlinnan ilmanlaatu on ollut enimmäkseen hyvää, kertoo Haajanen.

Savonlinnan ilmanlaatua on seurattu jo vuosina 2006–2007, jolloin 11 kuukauden seurantajaksolla mitattiin typenoksideja sekä hengitettävää pölyä. Ilmanlaatuindeksillä arvioituna Savonlinnan ilmanlaatu oli seurantajaksolla enimmäkseen hyvää. Katupöly huononsi ilmanlaatua ajoittain.
Ilmanlaatua seurattiin myös vuosina 2011–2012. Vuonna 2012 hengitettävän pölyn ohjearvo ylittyi huhtikuussa. Ilmanlaatuindeksillä arvioituna ilmanlaatu oli kuitenkin pääsääntöisesti hyvä.

Ilmatieteenlaitoksen ylläpitämässä ilmanlaatuportaalissa ilmanlaatu näkyy lähes reaaliaikaisesti. Portaali avautuu linkistä: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu