Hyppää sisältöön

Savonlinnan ja Länsi-Pohjan sairaaloiden rahoitus on turvattava

Savonlinnan ja Kemin kaupunkien edustajat tapasivat 21.6.2023 etäyhteyden välityksellä Kaakkois-Suomen ja Lapin alueen kansanedustajia.

Savonlinnan ja Länsi-Pohjan sairaalan turvaamisen puolesta on tehty yhteistyötä pitkään Kemin kaupungin sekä molempien alueiden kansanedustajien kanssa. Yhteistyötä jatketaan myös alueiden uusien kansanedustajien kanssa.

Edellisellä vaalikaudella eduskunta sääti voimaanpanolain § 59 koskien Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden ympärivuorokautista yhteispäivystystä. Valtioneuvoston yleisistunto hyväksyi 30.3.2023 Valtiovarainministeriön valmisteleman asetuksen Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen ylimääräisten kustannusten korvaamisesta.

Savonlinnan ja Kemin kaupungit esittävät, että asetuksen kirjausta rahoituksen kohdistamisesta täsmennetään. Kyseessä on korvaus Lapin sekä Etelä-Savon hyvinvointialueiden erillisestä tehtävästä. Omana pykälänään kirjattaessa pykälään varataan esitetty määräraha, joka sidotaan indeksiin ja joka nousee portaittain siirryttäessä asteittain laskennalliseen rahoitusmalliin. Siten määräraha olisi lakisääteinen korvaus kahden sairaalan mallista, joka ei vaikuta muuhun hyvinvointialueen rahoitukseen.

– Molempien sairaaloiden määräaikaisuus on poistunut lainsäädännöstä edellisellä vaalikaudella, mutta rahoitus on vielä pystyttävä kirjaamaan lainsäädännössä tarkemmin. Erillismäärärahan tulisi olla lakisääteinen korvaus kahden sairaalan mallista, joka ei vaikuta muuhun hyvinvointialueen rahoitukseen, painottaa Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Terho Kaskinen.

– Sote-uudistuksen tavoitteena on ollut turvata palvelujen tasapuolinen saatavuus eri puolilla maata. Savonlinnan ja Kemin ympärivuorokautisten yhteispäivystyssairaaloiden turvaaminen rahoituksella takaa tämän tavoitteen toteutumisen myös Itä-Savon ja Kemi-Tornion alueen asukkaille, jatkaa Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eija Stenberg.

Lisäksi kaupungit esittävät, että erilliskorvauksen määräksi säädetty 20 prosenttiyksikön raja poistetaan laista. Savonlinnan ja Kemin yhteispäivystyksien kustannuksien osalta julkisen talouden suunnitelmaan varattua määrärahaa tulisi nostaa ja eduskunnan päätösten mukaisesti korvata Kemin ja Savonlinnan ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen kulut täysimääräisesti.

– Savonlinnan ja Kemin yhteispäivystyksien tarve on kiistaton. Valtioneuvosto on todennut istunnossaan 30.3.2023, että Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen ylimääräisten kustannusten korvaus toteutetaan ns. 20%:n korvausperiaatteella. Järkevää olisi suorittaa korvaus täysimääräisenä ja indeksiin sidottuna. Tämä yhteispäivystyshän perustuu tarpeeseen ja takaa tasapuoliset palvelut hyvinvointialueidensa asukkaille, toteaa Kemin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reijo Viitala.

– Pitkien välimatkojen takia ympärivuorokautiset yhteispäivystystä tarjoavat sairaalat ovat elintärkeä palvelu väestölle sekä vapaa-ajanasukkaille. Sairaaloiden pysyvyys on olennaista myös molempien alueiden ammattikorkeakouluille ja ammattioppilaitoksille, joissa on merkittävä määrä terveydenhoitoalan koulutuspaikkoja, sanoo Kemin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Tiitinen.

Tapaamisessa olivat mukana kansanedustajat Heikki Autto, Vesa Kallio, Hanna Kosonen, Katri Kulmuni, Markus Lohi, Anna-Kristiina Mikkonen, Johanna Ojala-Niemelä ja Oskari Valtola sekä uutena sosiaali- ja terveysministerinä aloittava Kaisa Juuso.

Savonlinnasta ja Kemistä tilaisuuteen osallistuivat Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Terho Kaskinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eija Stenberg ja kaupunginjohtaja Janne Laine sekä Kemistä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reijo Viitala, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Tiitinen ja kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen.