Hyppää sisältöön

Talousvesijohdossa vuoto Savonrannalla

Savonlinnan Veden talousvesivuotoa ei ole vielä varmuudella paikallistettu Savonrannalla. Epäilys on, että talousvettä vuotaa hulevesiviemäriin. Tämä varmistetaan tänään viemärikuvauksella.

Ryttyniemen vedenottamon raakavesi uhkaa vähetä. Vesihuollon varmistamiseksi Kääpäsaaren vedenkäsittelylaitoksen vesisäiliöön ajetaan talousvettä tankkiautolla Kanta-Savonlinnasta. Myös Ryttyniemen toinen pohjavesikaivo aiotaan ottaa käyttöön, mikäli veden laatu ei estä sitä. Kaivon vesi analysoidaan tänään.

Poikkeustilan vuoksi on suotavaa välttää talousveden runsasta käyttöä. Talousvesi kyllä riittää tavanomaiseen käyttöön.