Hyppää sisältöön

Tavoitteena opettajakoulutuksen käynnistäminen Savonlinnassa

Savonlinnan kaupunki ja Oulun yliopisto ovat neuvotelleet opettajakoulutuksen järjestämisestä Savonlinnassa. Opettajankelpoisuuteen johtavien opintojen ja tutkintoon johtavan koulutuksen järjestämisen syynä on Etelä-Savon opettajapula. Koulutuksen on tarkoitus alkaa Savonlinnassa syksyllä 2025. Suunnitelma on esitelty rahoituksen saamiseksi tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalalle.

Etelä-Savon alueen työmarkkinatilanne opetus- ja kasvatusalalla on haastava. Päteviä henkilöitä on vaikea saada sekä vakituisiin että määräaikaisiin opetustehtäviin. Lakisääteiset varhaiskasvatus ja perusopetus kuuluvat kuntien keskeisiin peruspalveluihin. Perustuslaki turvaa kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun näissä peruspalveluissa. Kelpoisten opettajien saatavuuden olennainen heikkeneminen uhkaa Etelä-Savon asukkaiden yhdenvertaista kohtelua, kun eri opetusalan tehtäviin ei ole saatavissa kelpoisuusehtojen mukaisia opettajia.

– Itä-Suomen yliopiston vetäydyttyä Savonlinnasta vuonna 2018, on opettajapula alueella viidessä vuodessa akuutisti konkretisoitunut. Etelä-Savossa ja laajemmin Kaakkois-Suomessa tarvitaan toimenpiteitä korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämiseen. Tämä on välttämätöntä, jotta turvataan pätevien opettajien saatavuus. Pula pätevistä opettajista tulee muutoin pahenemaan ja tämä muodostaa uhkan koulutuksen tasa-arvolle. Tästä syystä tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja, joilla vastataan nyt syntyneeseen haasteeseen sivistyksellisten oikeuksien turvaamiseksi koko Suomessa, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.

”Savossa opet oppivat ja pätevöityvät” eli SAVOTOP-hankkeeseen haetaan rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä noin 1,18 miljoonaa euroa vuosille 2024-2029. Kuntien rahoitusosuus on yhteensä 580 000 euroa, jonka jakamisesta on tarkoitus neuvotella yhdessä alueen kuntien kanssa, ja kokonaisbudjetti 1,76 milj. euroa. Rahoituksen toteutuessa Oulun yliopisto järjestää yhdessä Etelä-Savon kuntien ja oppilaitosten kanssa alueen osaamistarpeisiin vastaavia opetus- ja kasvatusalan kelpoisuusopintoja ja tutkintoon johtavia koulutuksia.

– Haemme rahoitusta koulutuksen järjestämiseen Etelä-Savossa. Oulun yliopisto on toteuttanut useita vastaavia alueellisia koulutuksia yli kymmenen vuoden ajan hyvin tuloksin. Monimuotokoulutuksen ansiosta opiskelu on osin mahdollista kotipaikkakunnalta käsin ja työn ohessa, kertoo Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaani Maija Lanas.

Koulutuksiin sisältyvät lähiopetusjaksot toteutetaan Savonlinnassa kesäyliopiston toimipisteessä ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Savonniemen kampuksen tiloissa sekä tarpeen mukaan muissa alueen opetustiloissa. Koulutuksiin sisältyvät harjoittelujaksot järjestetään pääsääntöisesti Etelä-Savon oppilaitoksissa ja päiväkodeissa. Esitys sopii hyvin myös suunnitteilla olevaan Savonlinnan korkeakoulukeskukseen.

Suunnitelman mukaan Savonlinnassa toteutetaan monimuoto- ja lähiopintoina syksystä 2025 alkaen erilliset erityisopettajaopinnot (40 op, 20 opiskelijaa) ja varhaiskasvatuksen opettajaopinnot (180 op, 20 opiskelijaa) sekä etäopetuksena ruotsin kielen perusopinnot (25 op, 20 opiskelijaa). Lisäksi suunnitellaan toteutettavaksi syksystä 2026 alkaen englannin kielen perusopinnot (25 op, 20 opiskelijaa) ja ruotsin kielen aineopinnot (35 op, 20 opiskelijaa) sekä syksystä 2027 alkaen englannin kielen aineopinnot (35 op, 20 opiskelijaa), kasvatustieteen maisteri, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, erityispedagogiikan maisteriohjelma (120 op, 20 opiskelijaa) ja luokanopettajan monialaiset opinnot (60 op, 20 opiskelijaa).