Hyppää sisältöön

Tiedote nuorisotoimen ostopalveluiden tilanteesta

Savonlinnan kaupunki on vastuussa nuorisopalveluiden järjestämisestä ja vastaa ostopalveluna tuotetusta palvelusta kuten omastaan. Kaupunki on pyytänyt Linnalan Nuoret ry:ltä selvitystä, osana normaalia sopimusvalvontaa, mihin ostopalvelun määrärahoja on kohdistettu ja millä resurssilla palvelua on tuotettu.

Pyyntö perustuu allekirjoitetun sopimuskokonaisuuden antamiin oikeuksiin tilaajalle saada tietoa palveluntuottajalta. Sopimusvalvonnalla varmistetaan, että toimitetut palvelut vastaavat sopimuksessa määriteltyjä vaatimuksia.

Ensimmäinen raportointipyyntö Linnalan Nuoret ry:lle tehtiin 1.11.2019.
Tämän jälkeen kaupunki on neljä kertaa toistanut pyyntönsä erinäisin tarkennuksin, jotka eivät koske GDPR:n mukaan salassa pidettäviä tietoja (erityisiä henkilötietoryhmiä).
Kaupungille ei ole edelleenkään Linnalan Nuoret ry:n toimesta annettu kaikkia pyydettyjä tietoja.

Kaupunki ei voinut kilpailuttaa nuorisopalvelua syksyllä 2019 uudelleen, koska vuoden 2019 palvelun vaatimusten mukaisuutta ei oltu pystytty selvittämään.

Tämän vuoksi kaupunki jatkoi ostopalvelua ensin kuukaudella ja tarjosi mahdollisuutta määräaikaiseen kolmen kuukauden sopimukseen, jona aikana tilanne olisi voitu selvittää ja palvelu kilpailuttaa. Tässä vaiheessa Linnalan Nuoret ry:n hallitus päätti toiminnan lakkauttamisesta.