Hyppää sisältöön

Työsuojeluneuvoksen arvonimi Juha Bilundille

Tasavallan presidentti on myöntänyt Savonlinnan kaupungin pitkäaikaiselle työntekijälle Juha Bilundille työsuojeluneuvoksen arvonimen. Juha Bilund teki yli 40 vuoden työuran Savonlinnan kaupungin palveluksessa maanrakennuksen ammattimiehenä. Hän toimi 32 vuotta aluksi sivutoimisena ja viimeiset työvuodet päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna. Bilund jäi eläkkeelle työsuojeluvaltuutetun tehtävästä vuonna 2012.

Juha Bilund toimi työsuojeluvaaleilla valittuna työntekijöiden ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettuna vuosina 1980-2012. Hän teki merkittävän uran Savonlinnan kaupungin työsuojeluorganisaatiossa kehittäen työsuojeluorganisaation toimintaa omalla ammattitaidollaan ja hankkimalla jatkuvasti lisätietoa työsuojelutoiminta-alasta. Savonlinnan kaupungin työsuojelutoiminta kehittyi voimakkaasti alun muodollisuudesta kohti työhyvinvointiohjelmien laatimista ja täytäntöönpanoa Bilundin toimiessa työsuojeluvaltuutettuna.

Työsuojelutoiminnan laatu, työpaikkojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat tekijät kohenivat ja kehittyivät huomattavasti Bilundin aloitettua työsuojeluvaltuutettuna. Yhteistyö työsuojeluviranomaisten, työterveyshuollon, työturvallisuuskeskuksen, työterveyslaitoksen ja työnantajan välillä muodostui joustavaksi ja hyvin toimivaksi.

Juha Bilundin toimiessa työsuojeluvaltuutettuna Savonlinnan kaupungissa käynnistyi säännölliset työsuojelun työpaikkakäynnit kaupungin eri hallintokuntien työkohteissa. Bilundin toimikaudella kaupungilla laadittiin ensimmäiset työsuojelun toimintaohjelmat, joita hän oli aktiivisesti kehittämässä ja luomassa. Myös ensimmäiset ohjeistukset epäasialliseen kohteluun ja siihen liittyvään ilmoitusmenettelyyn sekä päihdeongelmaisten hoitoonohjaus laadittiin Bilundin toimikaudella.

Juha Bilund on myös ansiokkaasti toiminut Savonlinnan kaupungin luottamustehtävissä usean vuosikymmenen ajan vaikuttaen toiminnallaan Savonlinnan kaupungin kehitykseen ja edunvalvontaan. Kansallisia luottamustehtäviä hänellä on ollut oman puoluejärjestöjensä toiminnassa. Savonlinnan kaupunginvaltuutettuna hän toimi vuosina 1985-2021, ollen myös kaupunginhallituksen jäsen yhtäjaksoisesti vuosina 2001-2021. Oman valtuustoryhmänsä puheenjohtajana hän toimi vuosina 1989-2021.

Tasavallan presidentin allekirjoittama avoin kirje myönnetystä arvonimestä luovutettiin Juha Bilundille keskiviikkona 8.2.2023 Savonlinnan kaupungintalolla. Avoin kirje on kunniakirja, jossa on valtionjohdon allekirjoitukset ja sinetti.