Hyppää sisältöön

Valtatie 14 kehittämiselle vaaditaan rahoitusta valtion budjetista

Valtioneuvostolle, Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajille, Liikenne- ja viestintävirastoon ja Väylävirastoon 28.10.2022 lähetetyssä kannanotossa allekirjoittaneet tahot vaativat, että valtatie 14 Juva–Savonlinna–Parikkalan kehittämiselle osoitetaan rahoitusta valtion vuoden 2023 talousarviovalmistelun eduskuntakäsittelyn yhteydessä. Valtatie 14 on henkilöliikenteen lisäksi tärkeä tieyhteys Savonlinnan seudun elinkeinoelämälle.

Valtatie 14 Juva–Savonlinna–Parikkala on noin 117 kilometriä pitkä poikittaisyhteys valtateiden 5 ja 6 välillä. Liikennemäärä tiellä on noin 4000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Erityisen vilkasta liikenne on kesäisin, kun matkailijat ja alueen mökkiläiset liikkuvat Savonlinnan seudulla. Savonlinnassa sijaitsee noin 8 800 vapaa-ajan asuntoa, lisäksi Savonlinnan seudulla on vuosittaisia matkailijoiden majoitusvuorokausia noin 350 000 kappaletta.

Henkilöliikenteen lisäksi valtatie 14 on tärkeä tieyhteys Savonlinnan seudun elinkeinoelämälle. Savonlinnassa sijaitsevan mekaanisen metsäteollisuuden keskittymän, alueen teollisuuden ja elinkeinoelämän tilauskanta tulevat lisäämään kuljetuksia niin raaka-aineiden kuin myös valmiiden tuotteiden osalta. Nykyiset liikennemäärät ja tulevaisuuteen varautuminen edellyttävät valtatien kehittämistä ja parantamista, jotta tien palvelutasotekijät saataisiin vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.

ELY-keskus on vuonna 2019 arvioinut valtatie 14 investointihankkeen hinnaksi koko Juva–Savonlinna–Parikkala välin osalta noin 111,4 miljoonaa euroa. Lisäksi ELY-keskus on jakanut välin kehittämistoimenpiteet yhteensä 45 eri osaan, näin ollen kehittämisinvestointi on mahdollista aloittaa myös mittaluokaltaan pienemmissä erissä. Keskeistä on kasvattaa tieosuuden näkemäaluetta sekä edistää nopeusrajoituksen nostamista 100 km/h.

Kannanotossa ovat mukana Savonlinnan kaupungin lisäksi Kerimäen yrittäjät, Punkaharjun yrittäjät, Savonlinnan kauppakamariosasto, Savonlinnan seudun yrittäjät, Savonrannan Yrittäjät, MTK Punkaharju, MTK Savonlinnan seutu sekä ANDRITZ Savonlinnan Works Oy, UPM Plywood Savonlinna ja Norelco Oy.