Alueellinen jätelautakunta

Jätelautakunta on Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n toimialueelta Enonkosken ja Rantasalmen kuntien ja Savonlinnan kaupungin yhteinen viranomaislautakunta.

Tehtävät

Jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain (646/2011) mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi. Päätökset tehdään joko lautakunnan päätöksinä tai virkamiespäätöksinä.

Tehtäviä ovat mm. jätehuoltomääräysten hyväksyminen, jätehuoltotaksan hyväksyminen ja jätehuoltorekisterin ylläpito.
Yhdistämällä jätehuollon viranomaistehtävien hoito yhdelle lautakunnalle saadaan koottua yhteiset riittävät resurssit, ja jätehuoltoasioiden osaamista voidaan kehittää pitkäjänteisesti. Lautakunta myös kokoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen alueen jätehuollosta, valvonnasta ja jätehuollon toimivuudesta.

Lautakunta on delegoinut päätösvaltaansa perusmaksujen osalta seuraavasti:

 • maksuunpanoluettelon ja ulosottohakemuksen hyväksyy Savonlinnan kaupungin tekninen johtaja
 • muistutukset käsittelee Savonlinnan kaupungin rakennuspäällikkö

ja päätösvalta kiinteistön vapauttamisesta jätemaksuista, maksun kohtuullistamisesta, päätöksenteon kiinteistökohtaisista jätteenhaltijan määräaikaisesta jäteastian tyhjennysvälin pidennyksestä ja tyhjennyksen määräaikaisesta keskeyttämisestä sekä tapauskohtaisista jätteen lajittelu ja jätteen käsittelyyn toimittamisvaatimuksista poikkeamisesta Savonlinnan kaupungin ympäristöpäällikölle.

Jätelautakunnassa esittelijänä toimii Savonlinnan kaupungin tekninen johtaja Kari Tikkanen, 044 417 4600.

Pöytäkirjat ovat nähtävänä Savonlinnan kaupungin teknisen toimialan hallintopalvelussa, kaupungin kotisivuilla ja osakaskunnissa.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoonpano

Henkilön puoluekannan ja hänen ilmoittamansa yhteystiedot näet henkilön nimeä painamalla.

Puheenjohtaja

Nimi Luottamuselin / rooli
Torikka Kirsi
 • Alueellinen jätelautakunta / Puheenjohtaja
 • Kaupunginvaltuusto / Jäsen
 • Kaupunginhallitus / Jäsen

Varapuheenjohtaja

Nimi Luottamuselin / rooli
Niiranen Lauri
 • Alueellinen jätelautakunta / Varapuheenjohtaja

Jäsenet

Nimi Luottamuselin / rooli
Hynninen Pekka
 • Alueellinen jätelautakunta / Jäsen
Pankakari Panu
 • Alueellinen jätelautakunta / Jäsen
Suomalainen Ritva
 • Alueellinen jätelautakunta / Jäsen
 • Tekninen lautakunta / Jäsen

Varajäsenet

Nimi Luottamuselin / rooli
Kokkonen Auvo
 • Alueellinen jätelautakunta / Varajäsen
Kuuramaa Anja
 • Alueellinen jätelautakunta / Varajäsen
Makkonen Aila
 • Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta / Varajäsen
 • Tekninen lautakunta / Jäsen
 • Tiejaosto / Varapuheenjohtaja
 • Alueellinen jätelautakunta / Varajäsen
 • Kaupunginvaltuusto / Jäsen
Ora Ari
 • Alueellinen jätelautakunta / Varajäsen
Pitkonen Ari
 • Alueellinen jätelautakunta / Varajäsen
 • Aluejohtokunta Kerimäki / Varapuheenjohtaja

Kuntien virkamiesedustajat

Rantasalmi

Pekka Lyytikäinen, kuntatekniikan päällikkö
pekka.lyytikainen(at)rantasalmi.fi, puh. 0400 659 520

Enonkoski

Keijo Kemppinen
keijo.kemppinen(at)enonkoski.fi