Hyppää sisältöön

Koti- ja laitosäänestys

Jos kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia omin neuvoin tai muiden avustamana tai saattamana, voit äänestää kotonasi. Kotiäänestys onnistuu vain siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin kotikunnaksi.

Ilmoittautuminen

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua ennakkoon Savonlinnan kaupungin keskusvaalilautakunnan toimistoon, joko puhelimitse puh. 044 417 4043 tai lähettämällä ilmoittautumislomake osoitteeseen: Savonlinnan kaupunki / keskusvaalilautakunta, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna. Ilmoituksen tulee olla perillä viimeistään 28.5.2024 klo 16.00.

Ilmoitukseen tulee laittaa äänestäjän tarkka osoite, puhelinnumero ja henkilötunnus kokonaisuudessaan sekä samat tiedot kotona äänestävän omaishoitajan osalta. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja voi äänestää samassa yhteydessä, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Vaalitoimisto ottaa kotiäänestäjiin yhteyttä ilmoittautumisajan päätyttyä ja ilmoittaa kotiäänestysajankohdan, kahden tunnin tarkkuudella.

Lisätietoa äänestämisestä kotona

Kotiäänestyslomake

Laitosäänestys

Useissa kunnan alueella sijaitsevissa sairaaloissa ja hoitolaitoksissa järjestetään äänestysmahdollisuus. Äänioikeutettuja näissä laitoksissa ovat ainoastaan niissä kirjoilla olevat asukkaat tai sillä hetkellä hoidettavana olevat potilaat, ei esimerkiksi laitosten henkilökunta. Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Savonlinnan kaupungin alueella sijaitsevissa laitoksissa ilmoitetaan kussakin erikseen.