Hyppää sisältöön

Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksen jätehuoltomääräysten vaatimuksista. Usein haettavien poikkeusten hakemista varten on laadittu lomakkeet, mutta jätehuoltomääräysten 44 §:n nojalla on mahdollista hakea poikkeusta muidenkin asioiden osalta. Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista.

Tyhjennysvälin pidentäminen

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta pidentää sekajätteen keräysvälineen tyhjennysväliä 12 tai 16 viikkoon. Sulkavalla voi 31.12.2023 saakka toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä pidentää sekajätteen keräysvälineen tyhjennysvälin 1.5.-31.10. välisenä aikana enintään kahdeksaan (8) ja 1.11.-30.4. välisenä aikana enintään 12 viikkoon. Tammikuun 1. päivästä 2024 alkaen myös Sulkavalla on mahdollista hakea sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämistä 12 tai 16 viikkoon.

Edellytyksiä tyhjennysvälin pidentämiselle ovat muun muassa syntypaikkalajitellun sekajätteen poikkeuksellisen vähäinen määrä sekä jätteiden lajitteleminen ja toimittaminen keräykseen tai asianmukainen käsittely kiinteistöllä. Poikkeus on mahdollista vain kiinteistökohtaisessa jätehuollossa.

Jätteenkuljetuksen keskeyttäminen

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta yksittäistapauksessa päättää jätteen keräysvälineen säännöllisen tyhjennyksen keskeyttämisestä määräajaksi, mikäli kiinteistö on yhtäjaksoisesti käyttämättömänä vähintään kuuden (6) kalenterikuukauden ajan. Keskeytys myönnetään pääsääntöisesti täysille kalenterikuukausille, ei kuitenkaan takautuvasti. Poikkeus on mahdollista vain kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa.

Enintään kuuden (6) kalenterikuukauden pituisesta keskeytyksestä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on ilmoitettava kirjallisesti alueelliselle jätelautakunnalle. Ilmoituksen jälkeen tulee sopia keskeyttämisestä astian tyhjentävän kuljetusyritykse kanssa, kuitenkin vähintään viikkoa ennen keskeytyksen haluttua alkamispäivää.

Jätteenkuljetusten keskeyttäminen edellyttää, että rakennuksissa ei yövytä eikä niitä käytetä vapaa-ajan viettoon keskeytysaikana, sillä se ei ole jätelain mukaista.

Hakemukset

Jätehuoltoviranomaisen kanssa voit asioida kesäkuusta 2021 alkaen täysin sähköisesti ja tietoturvallisesti käyttäen sähköistä Asioin.fi-palvelua. Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen. Pääset asiointiin klikkaamalla linkkiä: www.asioin.fi.

Mikäli haluat asioida paperisten lomakkeiden kautta, lomakkeita saa kuntien virastoista ja palvelupisteistä. Lomakkeet voi myös tulostaa Lomakkeet-sivulta ja lähettää paperisena postitse osoitteeseen alueellinen jätelautakunta/jätehuoltoinsinööri, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna. Muista lisätä tarvittavat liitteet hakemukseen.