Hyppää sisältöön

Louhen koulu

Esittelysivusto

KOULUN TOIMINTA-AJATUS

Oppilaita ohjataan hyvään käytökseen ja toisten ihmisten huomioon ottamiseen.

Koulu pyrkii kasvattamaan vahvan itsetunnon ja hyvän ilmaisutaidon omaavia yksilöitä, jotka oppivat ottamaan vastuuta omasta koulutyöstään.

Koulumme tavoite on tarjota oppilaille opiskeluun innostava oppimisympäristö, jossa kodin ja koulun yhteistyötä arvostetaan ja jatkuvasti kehitetään.

Lukuvuonna 2021-2022 painopistealueemme on lukeminen ja hyvän lukutaidon oppiminen.

Lue lisää tästä.