Miten voin vaikuttaa?

Miten voin vaikuttaa?

Kuntalainen voi vaikuttaa kaupungin asioihin äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kuntavaaleissa. Kuntalaisilla on myös muita vaikutusmahdollisuuksia, muun muassa aloitteiden tekeminen, palautteen ja kysymysten lähettäminen, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Lähidemokratia - kumppanuuspöydät

Savonlinnan kaupungin lähidemokratiamalli edistää asukkaiden mahdollisuuksia viedä heille itselleen ja lähiympäristölleen tärkeitä asioita valmisteluun ja kaupungin päätöksentekoon.

Lähidemokratia perustuu vapaamuotoisten tapaamisten eli kumppanuuspöytien kokoontumisiin kaupunginvaltuuston viidellä alueella. Alueet ovat Savonlinnan keskusta-alue, Kerimäki, Sääminki, Punkaharju ja Savonranta. Tapaamiset antavat väylän jokaiselle kuntalaiselle, yhteisölle tai vaikkapa yritykselle tuoda heille tärkeitä asioita kaupungin valmisteluun.

Kumppanuuspöydät kokoontuvat kahdesti vuodessa. Kokoontumisten välissä lähidemokratiamallia ohjaa työryhmä, joka muodostuu alueellisista puheenjohtajista.

Vuoden 2020 kumppanuuspöydät

Tänä syksynä Kumppanuuspöydät pidetään poikkeuksellisesti verkossa, Teams-kokouksena. Keväällä ennen poikkeustilaa ehti kokoontua vain Säämingin kumppanuuspöytä.

Haluamme että syksyn osalta toteutuvat loput 4 kumppanuuspöytää, joten päätimme toteuttaa kumppanuuspöydät Teams-verkkoalustalla.

Toimenpide-esitykset

Pyydämme ystävällisesti jättämään toimenpide-esitykset ennakkoon, jotta voimme varautua kysymyksiin osallistuvien virkamiesten kanssa. Esitykset voi toimittaa verkossa tai sähköpostilla lahde.vaikuttaa (at) gmail.com.

Teams-kokouksessa voit myös pyytää puheenvuoroja ja kommentoida asioita. Teams-alusta on helppo käyttää, joten rohkeasti vain mukaan.

Teams-kokoukset ja linkit

Lisätietoja: Jaana Luostarinen 044 741 3363, lahde.vaikuttaa (at) gmail.com

Lähde vaikuttaa -hanke netissä

 


Palaute

Kaupungille voi lähettää palautetta ja kysymyksiä yleisellä palautelomakkeella.
Useimpien yksiköiden sivuilla on myös omia palautelomakkeita ja sähköpostiosoitteita, joiden kautta voi lähettää palautetta.
Mikäli ette tiedä, minkä yksikön toimintaan asia kuuluu, käyttäkää tätä yleistä palautelomaketta.

Kuntalaisaloite

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.
Savonlinnan kaupungin toimintaa koskevat aloitteet toimitetaan Savonlinnan kaupungin kirjaamoon osoitteella

Savonlinnan kaupunki, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Aloitteen voi tehdä myös sähköisesti kuntalaisaloite-lomakkeella.

Aloitteessa tulee kertoa aloitteentekijän yhteystiedot.