Miten voin vaikuttaa?

Kuntalainen voi vaikuttaa kaupungin asioihin äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Kuntalaisilla on myös muita vaikutusmahdollisuuksia, muun muassa aloitteiden tekeminen, palautteen ja kysymysten lähettäminen, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Palaute

Kaupungille voi lähettää palautetta ja kysymyksiä yleisellä palautelomakkeella
Useimpien virastojen ja laitosten sivuilla on myös omia palautelomakkeita ja sähköpostiosoitteita, joiden kautta eri toimialoille voi lähettää palautetta.
Mikäli ette tiedä, minkä viraston toimialaan asia kuuluu, käyttäkää tätä yleistä palautelomaketta.

Kuntalaisaloite

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.
Savonlinnan kaupungin toimintaa koskevat aloitteet toimitetaan Savonlinnan kaupungin kirjaamoon osoitteella

Savonlinnan kaupunki, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Aloitteen voi tehdä myös sähköisesti kuntalaisaloite-lomakkeella.

Aloitteessa tulee kertoa aloitteentekijän yhteystiedot.