Alueellinen jätelautakunta

Alueellinen jätelautakunta

Jätelautakunta on Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n toimialueelta Enonkosken ja Rantasalmen kuntien ja Savonlinnan kaupungin yhteinen viranomaislautakunta.

Tehtävät

Jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain (646/2011) mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi. Päätökset tehdään joko lautakunnan päätöksinä tai virkamiespäätöksinä.

Tehtäviä ovat mm. jätehuoltomääräysten hyväksyminen, jätehuoltotaksan hyväksyminen ja jätehuoltorekisterin ylläpito.
Yhdistämällä jätehuollon viranomaistehtävien hoito yhdelle lautakunnalle saadaan koottua yhteiset riittävät resurssit, ja jätehuoltoasioiden osaamista voidaan kehittää pitkäjänteisesti. Lautakunta myös kokoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen alueen jätehuollosta, valvonnasta ja jätehuollon toimivuudesta.

Lautakunta on delegoinut päätösvaltaansa perusmaksujen osalta seuraavasti:

 • maksuunpanoluettelon ja ulosottohakemuksen hyväksyy Savonlinnan kaupungin tekninen johtaja
 • muistutukset käsittelee Savonlinnan kaupungin rakennuspäällikkö

ja päätösvalta kiinteistön vapauttamisesta jätemaksuista, maksun kohtuullistamisesta, päätöksenteon kiinteistökohtaisista jätteenhaltijan määräaikaisesta jäteastian tyhjennysvälin pidennyksestä ja tyhjennyksen määräaikaisesta keskeyttämisestä sekä tapauskohtaisista jätteen lajittelu ja jätteen käsittelyyn toimittamisvaatimuksista poikkeamisesta Savonlinnan kaupungin ympäristöpäällikölle.

Jätelautakunnassa esittelijänä toimii Savonlinnan kaupungin tekninen johtaja Kari Tikkanen, 044 417 4600.

Pöytäkirjat ovat nähtävänä Savonlinnan kaupungin teknisen toimialan hallintopalvelussa, kaupungin kotisivuilla ja osakaskunnissa.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoonpano

Henkilön puoluekannan ja hänen ilmoittamansa yhteystiedot näet henkilön nimeä painamalla.

Puheenjohtaja

Nimi Luottamuselin / rooli
Niiranen Lauri
 • Alueellinen jätelautakunta / Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Nimi Luottamuselin / rooli
Löppönen Jussi
 • Alueellinen jätelautakunta / Varapuheenjohtaja

Jäsenet

Nimi Luottamuselin / rooli
Hynninen Pekka
 • Alueellinen jätelautakunta / Jäsen
Laamanen Heli
 • Alueellinen jätelautakunta / Jäsen
Ora Anne
 • Alueellinen jätelautakunta / Jäsen

Varajäsenet

Nimi Luottamuselin / rooli
Immonen Jouko
 • Alueellinen jätelautakunta / Varajäsen
 • Tarkastuslautakunta / Varajäsen
Kokkonen Heino
 • Alueellinen jätelautakunta / Varajäsen
Kosonen Anneli
 • Alueellinen jätelautakunta / Varajäsen
Kylliäinen Heikki
 • Alueellinen jätelautakunta / Varajäsen
Laamanen Kirsti
 • Alueellinen jätelautakunta / Varajäsen

Kuntien virkamiesedustajat

Rantasalmi

Heikki Virta, ympäristöpäällikkö
heikki.virta (at) rantasalmi.fi, puh. 044 417 5230

Enonkoski

Keijo Kemppinen
keijo.kemppinen (at) enonkoski.fi