Hyppää sisältöön

Etelä-Savon maakuntaliitto: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen kuulutus maakuntakaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläpidosta

Etelä-Savon maakuntakaavaa täydennetään

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti 20.9.2021 käynnistää 3. vaihemaakuntakaavan laatimisen ja maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 22.8.2022. 3. vaihemaakuntakaavassa täydennetään Etelä-Savon voimassa olevaa maakuntakaavaa useiden eri maankäyttöteemojen osalta.

Vaihemaakuntakaava laaditaan Etelä-Savon maakunnan alueelle kattaen seuraavat kunnat: Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava.

Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnitelma, jonka tarkoituksena on antaa maakuntakaavan asianosaisille ja siitä kiinnostuneille tahoille tietoa kaavoituksen lähtökohdista, sisällöstä, etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista kaavoituksen eri vaiheissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 1.9.-31.10.2022 Etelä-Savon maakuntaliiton virastossa ja maakunnan kunnissa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä maakuntaliiton kotisivuilla osoitteessa www.esavo.fi.

Tänä aikana kaikki kaavan osalliset voivat ilmaista mielipiteensä suunnitelmasta. Maakuntakaavan osallisia ovat kaikki ne henkilöt, viranomaiset ja yhteisöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Etelä-Savon maakuntaliitolle osoitettu kirjallinen palaute tulee toimittaa viimeistään 31.10. 2022 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@esavo.fi tai Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli.

Tarkempia tietoja antaa aluesuunnittelupäällikkö Jenni Oksanen, puh. 040 628 2788.

Mikkelissä 22.8.2022
ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO