Hyppää sisältöön

Kuulutus ympäristönsuojelulain (527/2014) §170 ja maa-aineslain (555/1981) §16 mukaisesta päätöksestä

Kuulutus ympäristönsuojelulain (527/2014) §170 ja maa-aineslain (555/1981) §16 mukaisesta päätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §170 ja maa-aineslain (555/1981) §16 mukainen maa-ainespäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

19.5.2022

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.5.2022 §81

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 25.5.2022

Hakija

Koneyhtymä Tiainen Oy

Toiminnan sijainti

Ottamisalue sijaitsee Savonlinnassa, Anttila nimisellä kiinteistöllä RN:o 740-503-14-35

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Koneyhtymä Tiainen Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamistoiminnalle ja ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan louhinta- ja murskaustoiminnalle kiinteistölle Anttila RN:o 740-503-14-35 pöytäkirjaliitteen B mukaisesti.

Tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulo kumoaa teknisen lautakunnan päätöksen 7.8.2012 § 205 sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen 20.2.2013 § 59.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 19.5.2022 – 17.6.2022 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä 19.5.2022 – 17.6.2022 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 24.6.2022

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT