Hyppää sisältöön

Rakennustarkastajan lupapäätösten julkipanolista 30.6.2021

torstaina 1. heinäkuunta 2021

Julkipanolista 30.6.2021

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

torstaina 1. heinäkuunta 2021

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA Savonlinnan Seudun Kolomonen ry / Asukasloikka on tehnyt 29.6.2021 ympäristönsuojelupalveluille saapuneen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen...

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

torstaina 24. kesäkuunta 2021

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA Art Up Kulttuuriyhdistys ry on tehnyt 22.6.2021 ympäristönsuojelupalveluille saapuneen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja...

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osittainen voimaantulo

torstaina 24. kesäkuunta 2021

Savonlinnan kaupunginhallitus on 7.6.2021 § 235 määrännyt kaupunginvaltuuston 22.3.2021 § 15 hyväksymän Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tulemaan voimaan...

Kellotornintie, kulttuuriympäristöselvitys

keskiviikkona 23. kesäkuunta 2021

Kellotornintie 3–14 alueen asemakaavan ajantasaistaminen on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä 4.3.2019 § 92. Kaavaluonnos oli nähtävänä 19.5.–18.6.2020. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan myös...

Rakennustarkastajan lupapäätösten julkipanolista 22.6.2021

keskiviikkona 23. kesäkuunta 2021

Julkipanolista 22.6.2021

Maa-aineslupahakemuksen vireilletulokuulutus

keskiviikkona 23. kesäkuunta 2021

Yksityinen elinkeinonharjoittaja hakee kymmeneksi vuodeksi maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen ottamislupaa 54 000 m3krt:n kokonaisottomäärälle kiinteistölle Kortelahti RN:o 740-521-3-32. KUULUTUSAIKA Tämä...

Kerimäen Puruveden rantayleiskaavan muutosehdotus

keskiviikkona 23. kesäkuunta 2021

Kaavoitus koskee osaa tilasta Mäntyniemi 740-568-1-148. Rantayleiskaavan muutosehdotus on nähtävänä 23.6.–23.7.2021 Savonlinnan kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.savonlinna.fi/asukas/kaavoitus. Siihen voi tutustua myös...

Maa-aineslain 19 §:n mukaisen lupapäätöksen julkipano

tiistaina 22. kesäkuunta 2021

Rakennus- ja ympäristölautakunta julkipanee 22.6.2021 maa-aineslain 19 §:n mukaisesti seuraavan lupapäätöksen 16.6.2021 109 § Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla: Monitoimikoneet Konnu...

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

tiistaina 22. kesäkuunta 2021

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA Savonlinnan Vihannestukku Oy on tehnyt 17.6.2021 ympäristönsuojelupalveluille saapuneen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää...