Hyppää sisältöön

Aluehallintovirastot päättivät kokoontumisrajoituksista ajalle 1.-30.6.

Aluehallintovirastot ovat valtioneuvoston linjausten perusteella ja tartuntatautilain nojalla päättäneet 19.5. seuraavaa:

  • Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kiellettyjä.
  • Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää 50-500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia siten, että niiden toteuttamisessa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 14.5. antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Yli 500 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty, eivätkä aluehallintovirastot myönnä niiden osalta poikkeuksia.

Aluehallintovirastojen määräykset ovat voimassa 1.-30.6.2020. Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Ohjeet tapahtumajärjestäjille

Tapahtumajärjestäjä on vastuussa tapahtuman toteutuksesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautitilanne pahene. Tapahtumajärjestäjän tulee itse arvioida, miten se toteuttaa määräykset asiakasmäärien rajaamisesta, turvaetäisyyksistä ja hygieniaohjeistuksista toiminnassaan niin, ettei tautitilanne pahene. Aluehallintovirasto julkaisee verkkosivuillaan määräyksiin liittyviä tulkintoja, jotka voivat tukea tapahtumajärjestäjän päätöksentekoa.

Vaikka yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilömäärärajoituksia lievennetään 1.6. alkaen 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön, hallitus suosittelee, että niidenkin osalta noudatetaan THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniasta. Lisäksi hallitus suosittelee välttämään yli 50 henkilön kokoontumista sellaisissa yksityisissä tilaisuuksissa (esimerkiksi yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämät yksityiset juhla-, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumat sekä uskonnolliset tilaisuudet), jotka eivät ole yleisötilaisuuksia.

Aluehallintovirastot korostavat jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Lisätietoja Aluehallintoviraston tiedotteessa 19.5.