Hyppää sisältöön

Arviointikertomus vuodelta 2019 on valmistunut

Tarkastuslautakunta on huolestunut kaupungin alijäämän kasvusta, mutta näkee tulevaisuudessa positiivista virettä ja mahdollisuuksia. Tarkastuslautakunta luovutti vuoden 2109 arviointikertomuksensa kaupunginvaltuuston edustajille tänään.

Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston nimeämä lakisääteinen toimielin. Sen tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset esitetään valtuustolle vuosittain annettavassa arviointikertomuksessa.

Savonlinnan kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös oli 6 M€ alijäämäinen. Taseeseen on kertynyt alijäämää yhteensä 9,7 M€, joka on kuntalain mukaan katettava tämän ja seuraavan tilinpäätösvuoden aikana. Tarkastuslautakunta on huolestunut Savonlinnan kaupungin alijäämän kasvusta.

Vuoden 2019 aikana käytiin yt-neuvottelut. Henkilöstö väheni yhteensä 34:llä henkilöllä. Jäljelle jäävän henkilöstön työkuorma kasvaa ja jaksamisessa on haasteita. Vähenevä henkilöstö on kaupungille ja palvelujen tuottamiselle riski. Voidaanko pienenevällä henkilöstömäärällä turvata laadukkaat palvelut kuntalaisille myös jatkossa? Riskinä on myös hyvän osaamisresurssin ja hiljaisen tiedon häviäminen kaupunkiorganisaatiosta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menot rasittavat kaupungin taloutta edelleen. Koronaviruspandemian aiheuttamista lisäkustannuksista ei ole vielä tietoa.

Haasteista huolimatta tarkastuslautakunta näkee kaupungin tulevaisuudessa positiivista virettä. Kaupungillamme on paljon mahdollisuuksia, kun ne osataan ottaa käyttöön.

Tarkastuslautakunta on 1.6.2020 luovuttanut vuoden 2019 arviointikertomuksen kaupunginvaltuuston edustajille. Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomusta kokouksessaan 15.6.2020.

Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Lausunnon tulee olla valtuuston käsiteltävänä viimeistään kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Arviointikertomus 2019 (PDF)