Hyppää sisältöön

Avointa varhaiskasvatustoimintaa kehitetään Savonlinnassa

Savonlinnassa on käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishanke. Vuoden 2023 aikana hankkeessa selvitetään toiminnan lisätarve ja kehitetään uusia toimintakäytäntöjä. Tavoitteena on laajentaa avointa varhaiskasvatusta tavoitteellisesti koko Savonlinnan talousalueelle.

Kehittämishankkeessa kartoitetaan kesän aikana lapsiperheiden tarpeita ja toiveita avoimesta varhaiskasvatustoiminnasta. Asiakaskyselyä on jaossa Savonlinnan päiväkodeissa, neuvoloissa, kirjastoissa ja seurakunnan perhekerhoissa. Sähköisenä kysely löytyy Webropol linkin kautta: https://link.webropol.com/s/avoinvaka

Vastaamalla kyselyyn asiakkaat voivat vaikuttaa alueen avoimen varhaiskasvatuksen palvelujen tulevaisuuteen.

Avoimella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan toimintaa, jota järjestetään mm. avoimissa päiväkodeissa, kerhoissa, ja muissa kohtaamispaikoissa etenkin niille lapsille, jotka eivät osallistu varhaiskasvatukseen. Toiminta on monipuolista, suunnitelmallista ja tavoitteellista ja tarjoaa varhaista tukea lasten ja perheiden hyvinvointiin.

Varhaiskasvatuksen avoimet kohtaamispaikat ovat osa perhekeskustoimintaa. Kohtaamispaikka on avoin, maksuton tila, jossa lapsilla on mahdollisuus osallistua leikkiin ja vertaistoimintaan. Lapsiperheen aikuisilla on mahdollisuus viettää aikaa yhdessä, tutustua muihin kävijöihin, saada vertaistukea ja ammatillista ohjausta vanhemmuuteen.

Avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoavat kuntien lisäksi järjestöt, yhdistykset ja seurakunnat. Savonlinnan laajassa kaupungissa toimintaa, palveluja ja yhteistyötä kartoitetaan ja hankkeessa valmistuu avoimen varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma.

– Useissa kaupungeissa leikkipuistot, ulkoleikkitoiminnan kerhot ja metsäkerhot ovat osa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä luonnonläheisessä ympäristössä. Voisiko ulkoleikkitoiminnalle olla kysyntää Savonlinnassa? Luonto ja vesistöt mahdollistavat upeat puitteet lasten ulkoiluun, voisiko niitä hyödyntää täällä Saimaan äärellä myös avoimen varhaiskasvatustoiminnan kehittämisessä, pohtii kehittämishankkeen koordinaattori Johanna Iivarinen.

Avoin varhaiskasvatustoiminta Savonlinnassa

Savonlinnan kaupunki tarjoaa avoin päiväkoti Tikantanssissa laadukasta ja monipuolista toimintaa osoitteessa Olavinkatu 42. Tikantanssi toimii lapsiperheiden avoimena kohtaamispaikkana arkipäivisin. Tikantanssissa toimii myös kaksi kerhoa Nepparit ja Naperot. Näihin alle kouluikäisille lapsille tarkoitettuihin kerhoihin lapset osallistuvat ilman vanhempiaan. Kerhotoimintaan ilmoittaudutaan kauden alkaessa, sähköisesti kaupungin kotisivuilla. Toiminta tukee lapsen omatoimisuutta, luovuutta, oppimista ja sosiaalisia taitoja. Kerhotoiminta antaa elämyksen, kokemisen ja oppimisen iloja lapsille esimerkiksi leikin, musiikin, kädentaitojen ja liikkumisen avulla.

Punkaharjulla, Kerimäellä ja Savonrannalla avoimen varhaiskasvatustoiminnan pääasiallinen järjestäjä on tällä hetkellä seurakunta. Keskustan alueella aktivoituu tänä kesänä leikkipuistotoiminta MLL:n toimesta. 4H järjestää koululaisille loma-ajan toimintaa ja on järjestänyt aiempina vuosina myös leikkipuistotoimintaa. Nuorten naisten kristillinen yhdistys NNKY ylläpitää Savonlinnassa mm. masukahvilaa odottaville äideille, kamalat äidit -vertaistukiryhmää murrosikäisten äideille ja tarjoaa kriisiapua yllätysraskaus tilanteisiin.