Hyppää sisältöön

Heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden tukemiseksi esitetään 200 000 euron määrärahaa

Savonlinnan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitetään heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden harkinnanvaraiseksi tukemiseksi 200 000 euron määrärahaa.

Suomessa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Valtaosa lapsista on siirtynyt valtioneuvoston ohjeistuksen johdosta varhaiskasvatuksesta ja lähiopetuksesta koteihin ja siten myös pois kuntien tarjoaman arkipäiväisen aterioinnin piiristä. Toimenpiteen tarkoituksena on, että ihmiset pysyisivät kotona ja liikkuisivat julkisissa tiloissa vain välttämättömillä asioilla, jotta koronaviruksen leviämistä pystyttäisiin ehkäisemään ja terveydenhuoltojärjestelmän kapasiteetti turvaamaan.

Toimenpide heikentää kuitenkin sosiaalipoliittisesti heikompiosaisten perheiden asemaa, kun lapset eivät saa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen normaalioloissa tarjoamia aterioita. Tästä syystä Savonlinnan väestön hyvinvoinnista vastuussa oleva kaupungin valmiusjohtoryhmä käynnisti viime viikolla valmistelun kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden ravintohuollon turvaamiseksi.

Valmistelun pohjalta kaupunginjohtaja Janne Laine esittää 200 000 euron määrärahaa heikompiosaisten lapsiperheiden harkinnanvaraiseen tukemiseen.

– Muuttuneessa tilanteessa on tärkeää seurata ja arvioida minkälaisilla uusilla tilapäisillä toimintamalleilla yhteiskunta pystyy huolehtimaan erityisesti heikoimmistaan ja ehkäisemään syrjäytymistä. Tämä on yksi esimerkki nopeasti eteen tulevista ongelmista, joita seuraa peruspalveluiden keskeyttämisestä, vaikkakin keskeytys on tehty ihmisten elämän suojelemiseksi, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

– Poikkeustilanteessa tarvitaan nopeita toimenpiteitä ihmisten hätään vastaamiseksi. Nyt on tärkeää, että me kaikki pidämme silmät ja korvat auki ihmisten hädälle ja autamme lähimmäisiämme. On hienoa, että kaupungissamme on paljon auttamishalua asukkaissa, yrityksissä ja kolmannen sektorin toimijoissa. Myös seurakunnat tekevät erittäin arvokasta, niin henkistä kuin aineellista, auttamistyötä uusilla toimintatavoilla. Tarvitsemme yhteisvastuuta, jonka avulla selviämme tästä tilanteesta, jatkaa kaupunginjohtaja Laine.

Kaupunginjohtajan esittämä tuki on tarveharkintainen ja sitä jaetaan yhteistyössä koulujen oppilashuollon sekä sosiaalityön ja lastensuojelun kanssa apua tarvitseville lapsiperheille. Yksityiskohtainen malli päätöksentekoineen ja kriteereineen on valmistelussa kaupunginjohtajan asettamalla ja rehtori Markku Kiisken johtamalla pikatyöryhmällä. Tuki on tarkoitus jakaa ruokakortteina kauppoihin, koska koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi kouluruokailua ei avata laajemmin.

Toimintamalli käsitellään kaupungin valmiusjohtoryhmässä ja määrärahaa esitetään kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuuston päätettäväksi maanantaina 30.3. Tuen jakamisen on tarkoitus alkaa keskiviikkona 1.4., mikäli kaupunginhallitus ja valtuusto myöntävät määrärahan.