Hyppää sisältöön

Ikääntymispoliittinen strategia ja suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2019-2020

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Kuntaliitto ovat julkaisseet ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevat laatusuositukset vuosina 2001, 2008 ja 2013, joiden mukaan kunnalla tulee olla valtuuston hyväksymä, ajantasainen ja ikääntyneiden sosiaaliset oikeudet turvaava vanhuspoliittinen strategia ja palvelurakenteen kehittämisohjelma.

Vuonna 2013 tuli voimaan Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli vanhuspalvelulaki (980/2012). Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

Kaupunginhallitus on 4.3.2019 käsitellyt oheisen Ikääntymispoliittinen strategia ja suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2019-2020 (pdf) ja päättänyt laittaa sen yleisesti nähtäville kuntalaisten kuulemista varten ajalle 11.3.–7.4.2019.

Ikääntymispoliittiseen strategiaan ja suunnitelmaan ikääntyneen väestön tukemiseksi 2019-2020 liittyvät kommentit ja kannanotot pyydetään lähettämään 8.4.2019 mennessä oheisella lomakkeella tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)savonlinna.fi

Ikääntymispoliittiseen strategiaan ja suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2019-2020 liittyvät kommentit ja kannanotot -lomake

Tarvittaessa lisätietoja antaa hallintopäällikkö Seija Hytönen, puh. 044 417 4044.

Ikääntymispoliittista strategiaan esitellään tilaisuuksissa maaliskuun aikana