Hyppää sisältöön

Itä-Savon ympäristöterveydenhuolto selvittää elinympäristön terveysriskejä

Itä-Savon ympäristöterveydenhuolto toteuttaa valvonta-alueellaan kuntalaisille avoimen kyselyn, jolla kerätään tietoa terveyshaittaa aiheuttavista riskeistä toimialueella. Kysely on avoinna 14.6.2024 saakka Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

Kyselyn tavoitteena on selvittää kuntalaisten elinympäristössään kokemia terveysriskejä sekä sitä, miten kuntalaiset arvioivat elinympäristön, julkisten tilojen ja palveluiden terveellisyyden ja turvallisuuden.

Elinympäristön terveyshaitoille voidaan altistua esim. asuntojen, koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten tilojen sisäilmasta. Terveyshaittoja voi ilmetä myös muista rakennuksien olosuhdetekijöistä sekä huonosta talousveden laadusta. Kyselyssä arvioidaan myös julkisten palveluiden mahdollisia terveyshaittoja. Näitä voivat olla yleisten uimarantojen, kylpylöiden ja liikuntatilojen yhteydessä havaitut haitat. Asuinympäristön haitta- ja tuhoeläinhavainnot luokitellaan myös terveyshaitoiksi.

”Kysely on laadittu siten, että elinympäristöön vaikuttavat asiat on ryhmitelty erillisiksi asiakokonaisuuksiksi, joista vastaaja pystyy valitsemaan itselleen tärkeimmät asiat tarkempaan tarkasteluun”, terveystarkastaja Mika Merinen tarkentaa.

Kyselyllä saatuja tuloksia hyödynnetään jatkossa terveysvalvonnan toiminnassa ja sen suunnittelussa. Terveysvalvonta toivoo saavansa myös palautetta saavutettavuudesta ja palveluista.

Itä-Savon ympäristöterveyden terveysvalvonta vastaa toimialueen terveydensuojelulain valvonnasta Savonlinnan kaupungin sekä Enonkosken, Juvan, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueilla. Kuntien tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että kuntalaisille turvataan terveellinen elinympäristö.

Kyselyyn pääset vastaamaan 14.6.2024 saakka osoitteessa https://bit.ly/3ww9MmI
Kyselyssä ei kerätä henkilötietoja.

Kyselyn tuloksista tiedotetaan yhteenvetoraportin valmistuttua. 

Lisätietoja:

Mika Merinen, terveystarkastaja, Itä-Savon ympäristöterveydenhuolto
p. 040 025 2867
mika.merinen@savonlinna.fi

Sampsa Kinnunen, terveysvalvonnan johtaja, Itä-Savon ympäristöterveydenhuolto
p. 044 775 4752
sampsa.kinnunen@savonlinna.fi