Hyppää sisältöön

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian opiskelu alkaa Savonlinnassa – tammikuussa 2021 on aloittamassa 20 hengen opiskelijaryhmä

Savonlinnan kesäyliopiston, Savonlinnan kaupungin, Itä-Savon yliopistosäätiön ja Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan yhteisessä hankkeessa alkavat ensimmäisenä tietotekniikan väyläopinnot 16 opintopisteen kokonaisuudella. Rahoitusta tulee hankkeeseen myös Etelä-Savon ELYltä. Tammikuussa 2021 aloittavaan ryhmään on jo ilmoittautunut 20 opiskelijaa. Syksystä 2021 alkaen on tarkoitus mahdollistaa opiskelu kandidaatin ja maisterin tutkintoon tuetusti etänä pääosin Savonlinnasta käsin.

Tietotekniikan väyläopinnot ovat osa Jyväskylän yliopiston tutkinto-opintoja, joita voi nyt tehdä etäopintoina Savonlinnassa. Opiskella voi joko yhden, kaksi tai kaikki kokonaisuuteen kuuluvat neljä opintojaksoa jo keväällä 2021. Opinnot voi myös hajauttaa useammalle lukukaudelle ja edetä hieman rauhallisempaan tahtiin. Opintoihin voivat osallistua niin toisen asteen (ammatillisen ja lukiokoulutuksen) loppuvaiheen opiskelijat kuin työssä käyvät ja uudelleenkouluttautujatkin. Hankkeessa toteutetut opinnot ovat maksuttomia ja niihin saa tukea paikalliselta tutorilta.

Koko opintokokonaisuuden suorittava ja muut avoimen väylän kriteerit täyttävä opiskelija pääsee Jyväskylän yliopiston tietotekniikan kandidaatti -ja maisteriopintoihin. Jatkossa tavoitteena on, että kandi- ja maisteriopintojen suorittaminen pääosin Savonlinnasta käsin on mahdollista. Opetus tulee olemaan Jyväskylän kampuksen opetukseen integroitua etä- ja verkko-opetusta. Näitäkin opintoja tuetaan paikallisesti Savonlinnassa.

– On tärkeää, että saamme Savonlinnassa vahvistettua edelleen yliopisto- ja korkeakouluopetusta nyt yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Meillähän on jo Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin vahvistuva kampus ja teknologiapuisto sekä Aalto-yliopiston professori ja yhteistyönä AaltoCell-laboratorio teknologiapuistossa. Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian koulutus vastaa työelämän ja teollisuuden tarpeisiin, missä on iso kysyntä tietotekniikan osaajille. Tavoitteenamme on myös kasvattaa Savonlinnan ohjelmistotekniikka-alan yritysten kasvumahdollisuuksia Savonlinnassa, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.

– Opiskelijamme ovat jo vuosia suorittaneet yksittäisiä opintojaksoja etänä kampuksen ulkopuolella. Nyt koronakevään jälkeen etävalmius kattaa käytännössä koko tarjonnan. Pelkkä tekninen mahdollisuus ei yleensä kuitenkaan riitä, vaan opiskelija tarvitsee systemaattisen tukiverkoston sekä motivaation ylläpitämiseen, että ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Tähän haemme systeemistä mallia yhdessä Savonlinnan Kesäyliopiston kanssa, kertoo tietotekniikan professori Timo Tiihonen.

Savonlinnasta etäopintoina suoritettavan tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi “Alueellisesti räätälöityjä korkea-asteen opintoja” -hankkeessa tuotetaan yrityksille informaatioteknologian täydennyskoulutusta. Yritysten informaatioteknologian koulutustarvekartoitus on käynnissä. Yrityksille räätälöityjä täsmäkoulutuksia järjestetään syksystä 2021 alkaen.

Alueellisesti räätälöityjä korkea-asteen opintoja – ARKO -hanke käynnistyi lokakuussa Savonlinnassa. Hankkeessa tuetaan osaavan työvoiman saatavuutta alueen yrityksille, tavoitellaan kilpailukyvyn parantamista sekä uuden liiketoiminnan syntymistä. Hanketta rahoittavat Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelma, Savonlinnan kaupunki ja Itä-Savon yliopistosäätiö. Paikallisista yrityksistä ANDRITZ Oy, Blue Lake Communications Oy, Savox Communications Oy Ab, Maestro ja Visma Tampuuri Oy ovat sitoutuneet tukemaan hanketta.