Hyppää sisältöön

Kahden sairaalan malli halutaan turvattavan rahoituslaissa – ministeri Aki Lindénille luovutettiin kannanotto

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénille luovutettiin torstaina 12.5.2022 kannanotto koskien terveydenhuoltolain päivitystä ja hyvinvointialueiden rahoitusta. Kannanotossa ovat mukana Savonlinnan kaupungin ja Meri-Lapin kuntien (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio) lisäksi Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava sekä Etelä-Savon hyvinvointialue ja Lapin hyvinvointialue sekä molempien alueiden kansanedustajat.

Yhteisessä kannanotossa vaaditaan, että Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueilla tulee olla velvoite ylläpitää kummassakin hyvinvointialueella kahta ympärivuorokautista yhteispäivystyssairaalaa.
Kannanotossa vaaditaan myös, että hyvinvointialueiden rahoitus on turvattava siten, että se mahdollistaa kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystyssairaalan mallin Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueilla.

– Ympärivuorokautista yhteispäivystystä tarjoavat sairaalat ovat olennaisia alueen elinvoiman säilymisen kannalta ja sairaala on elintärkeä palvelu väestölle sekä vapaa-ajanasukkaille pitkistä etäisyyksistä johtuen, kertoo Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Terho Kaskinen.

Hyvinvointialueiden rahoitukseen valmistellaan uutta määräytymiskriteeriä, joka kohdentaa rahoitusta yliopistosairaala-alueille. Kahden sairaalan malli aiheuttaa kustannuksia, joita nykyinen rahoituslaki ei ota huomioon.

– Rahoituslakiin pitäisi tulla erillinen kriteeri Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueiden toiminnan turvaamiseksi. Soteuudistuksen tavoitteena ja lähtökohtana on ollut yhdenvertaisten ja laadukkaiden palvelujen turvaaminen, ja tästä lähtökohdasta on syytä pitää kiinni, toteaa Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen.

Alueiden ammattikorkeakouluissa ja ammattioppilaitoksissa on merkittävä määrä terveydenhoitoalan koulutuspaikkoja, joiden kannalta sairaaloiden pysyvyys on olennaista. Sairaaloiden mahdollinen määräaikaisuus heikentää lääkärityövoiman ja hoitohenkilökunnan rekrytointeja tänä aikana sekä niiden pysyvyyttä.

– Erikoissairaanhoidon tarve ei tule tulevaisuudessa vähenemään, sillä väestö meidän alueellammekin ikääntyy ja siten erikoissairaanhoidon lähipalveluiden tarve korostuu entisestään, kertoo Kemin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reijo Viitala.

– Sairaalan säilymisellä on suuri merkitys alueelle myös oppilaitosten tulevaisuutta ja työvoiman saatavuutta mietittäessä. Lisäksi Meri-Lappi on vahva vientiteollisuuden keskittymä ja suuronnettomuuksien riskit korostuvat tällä alueella, toteaa Kemin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Tiitinen.

Kannanottoa ministeri Lindénille olivat luovuttamassa Savonlinnasta kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Terho Kaskinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen ja kaupunginjohtaja Janne Laine sekä Kemistä kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen. Teams-yhteyden päässä kannanoton luovutukseen osallistuivat myös kansanedustajat Heikki Autto, Antti Häkkänen, Hanna Kosonen, Katri Kulmuni ja Johanna Ojala-Niemelä.