Hyppää sisältöön

Kannanotto ammattikorkeakoulujen laskennallisen rahoituksen mallin muuttamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on meneillään työ yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmallien muuttamiseksi seuraavaa ministeriön ja korkeakoulujen välistä sopimuskautta vuosille 2025–2028 varten. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia ollaan muuttamassa monelta osin. Suunnitelmien toteutuessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk joutuu kohtuuttomiin taloudellisiin vaikeuksiin.

Koulutuksen osalta merkittävin suunniteltu muutos on 3 % osuuden antaminen uudelle, ensimmäistä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden osuutta mittaavalle kriteerille. Tämä 3 % osuus on tarkoitus ottaa jatkuvasta oppimisesta ja yhteisistä opinnoista, joilla on nyt ollut mallissa 9 % osuus. Samalla on tarkoitus jättää jatkuvan oppimisen tuloksista pois ulkomaalaisten suorittamat opintopisteet. Tämän lisäksi ollaan oleellisesti pienentämässä sitä kerrointa, jolla toista samantasoista tutkintoa suorittaneiden tutkinnot huomioidaan.

Ministeriö on tähän saakka pitänyt keskeisenä, että jo korkeakoulututkinnon suorittaneiden osaamisen päivittäminen tapahtuisi muutoinkin, kuin hakeutumalla uuteen tutkintoon. Jatkuvaa oppimista on myös muutoin vahvasti edistetty, mm. kansallisella strategialla. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on toteuttanut näitä kansallisia tavoitteita esimerkillisesti ja sen avoin ammattikorkeakoulu on noussut maan suurimmaksi ohittaen myös suurimmat avoimet yliopistot. Xamk on myös ainoa, jonka avoimen tarjonta on osoittautunut merkittävässä määrin kansainvälisesti halutuksi. Xamkin avoimen suorituksista noin 20 % onkin ulkomaalaisten suorittamia.

Rahoitusmallin muutosten kohdistuessa nyt jatkuvaan oppimiseen sulkien ulkomaalaisten opiskelijoiden suoritukset kokonaan laskennan ulkopuolelle, aiheutetaan tilanne, jossa yksi korkeakoulu joutuu kohtuuttomiin taloudellisiin vaikeuksiin muutoksen ollessa muiden korkeakoulujen kannalta lähes merkityksetön. Vain kaksi muuta ammattikorkeakoulua menettäisi mainitsemisen arvoisen osan rahoituksestaan, mutta niiden muutos olisi kuitenkin vain murto-osa Xamkiin kohdistuvasta muutoksesta. Xamk on muutoksessa ainoa selkeä häviäjä.

Xamk on ollut nykyisellä rahoitusmallilla ylivoimaisesti parhaiten suoriutuva ammattikorkeakoulu tuottaen keskiarvoon verrattuna kokoonsa nähden 144 % mallin mittaamia tuloksia. Onkin täysin kohtuutonta, että muutoksessa romahdutetaan sen ammattikorkeakoulun rahoitus, joka on kaikista parhaiten tuottanut valtiolle sen haluamia suoritteita.

Savonlinnan kaupunki ja muut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun omistajakunnat edellyttävät, että rahoitusmallinmuutosta kohtuullistetaan ja se toteutetaan tavalla, joka vaikuttaa tasaisemmin ammattikorkeakoulujen talouteen. Ulkomaalaisten opiskelijoiden vuoden 2023 loppuun saakka suorittamat opintopisteet jatkuvassa oppimisessa tulisi huomioida niin kauan, kuin korkeakoulut ovat kohtuudella voineet olettaa niiden olevan laskennassa mukana. Ne poistettaisiin laskennasta vasta vuonna 2028.

Samoin edellytämme, että tutkintokoulutukseen liittyvä uusi ensimmäistä tutkintoaan suorittavien osuutta kuvaava kriteeri rahoitetaan ottamalla sen 3 % osuus nykyisen mallin tutkinto-osuudesta, josta sen ollessa 56 % osuudella nykyisen mallin suurin komponentti, voidaan tämä vähennys tehdä. Nämä muutokset kohtuullistaisivat tilanteen Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun kannalta heikentämättä oleellisesti minkään muun ammattikorkeakoulun tilannetta.

Kaupunginhallitus antoi kannanoton tiede- ja kulttuurimisterille, Kaakkois-Suomen kansanedustajille ja Etelä-Savon maakuntaliittoon.