Hyppää sisältöön

Kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät ja työhyvinvointi parani vuonna 2018

Savonlinnan kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Koko maassa kuntakentän sairauspoissaolot kasvoivat. Sairauspoissaolojen myönteisessä kehityssuunnassa näkyvät viime vuosina tehty määrätietoinen strateginen työhyvinvoinnin kehittämistyö.

Savonlinnan kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot olivat vuonna 2018 keskimäärin 15,5 päivää työntekijää kohden. Koko maassa kuntatyöntekijät olivat poissa työstä oman sairauden takia keskimäärin 17 päivää.

Savonlinnan kaupunki on panostanut jo pitkään työhyvinvoinnin strategiseen kehittämiseen vuosittain määritellyillä toimenpiteillä ja toteutumisen seurannalla. Tämän kehittämistyön tulokset näyttäytyvät nyt vähentyneinä sairauspoissaoloina ja kasvaneena työhyvinvoinnin kokemuksena.

Yhtenä keskeisenä työhyvinvoinnin kehittämistyön tukena on työhyvinvointikyselyn tulokset. Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyn tulokset vuonna 2018 paranivat aikaisempaan vastaavaan vuonna 2016 tehtyyn kyselyyn nähden. Tulokset ovat kaikilla osa-alueilla vertailukuntien parhaimmistoa. Tulokset näyttävät pitkäjänteisen työhyvinvoinnin kehittämistyön tuloksellisuutta, henkilöstön hyvää sitoutumista ja motivaatiota työhön. Saatujen tulosten pohjalta arvioidaan ja kehitetään henkilöstön hyvinvointia sekä työhyvinvointijohtamista läpi organisaation. Työhyvinvointikysely toteutettiin ennen kuin talousarviossa tehtiin esitys henkilöstösäästöistä.

– Olemme ottaneet aiempien kyselyjen tulokset strategiseen tarkasteluun, kehittäneet toimintaa ja seuranneet tuloksia tiiviisti. Henkilöstö on myös sitoutettu kehittämistyöhön. Henkilöstömme kokee, että kyselyyn vastaaminen tuottaa tulosta, sanoo henkilöstöpäällikkö Susanna Laine.

Viime vuosien työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteinä käynnistettiin mm. osallistavan johtamismallin lisääminen, erilaisten työkykyä tukevien toimintamallien kehittäminen sekä henkilöstön aloite- ja palautejärjestelmän kehittäminen, jossa käyttöön otettiin kannustinpalkkiot.

Kaupungin henkilöstömäärä väheni 0,55 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, kun vastaavasti koko maassa kuntakentän henkilöstömäärä kasvoi 0,4 prosenttia. Kaupungin henkilöstöä on vähennetty kuntaliitostilanteeseen nähden noin 200:lla vuosien 2013-2018 aikana, josta on tullut noin kahdeksan miljoonan euron säästö. Pääselitys talouden oikenemiselle edellisinä vuosina oli kaupungin henkilöstön määrän onnistunut vähentäminen.
– Kaupungin henkilöstö on onnistunut hienosti talouden tasapainottamisohjelman toimeenpanossa ajalla 2013-2017, kiittelee kaupunginjohtaja Janne Laine.

Tulevina vuosina henkilöstöä tullaan vähentämään vielä 100 henkilöä, joka tulee merkitsemään palvelutason laskua.