Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys syntyi hyvässä yhteishengessä

Talousarvioesityksessä pyritään toteuttamaan kaupunkistrategiaa, panostaen erityisesti lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin.

– Aiempien vuosien hyvä taloudenpito on luonut kaupungin talouteen ylijäämää, joka mahdollistaa talouden hallitun sopeuttamisen mutta toisaalta samalla myös panostamisen valittuihin strategian painopistekohteisiin, mm. erityisesti lapsiin ja nuoriin. Viranhaltijoiden on tuotava maaliskuun loppuun mennessä kaupunginvaltuuston käsittelyyn konkreettiset tavoitteet siitä, kuinka lapsiperheiden määrää saataisiin Savonlinnassa lisättyä, toteaa kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Tuukka Suomalainen.

Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä turvataan kuntalaisten palveluja. Samaan aikaan otetaan kuitenkin huomioon yleiset väestön kehityksen haasteet.

– Kaupunginhallitus lähes yksimielisesti palautti määrärahan leikkikenttiin ja puistoihin sekä skeittipuistoon. Myös sivistystoimeen kohdistettu 2 % (1,3 milj. euroa) juustohöyläleikkaus palautettiin. Määräraha pitää sisällään mm. erityislastenlastentarhan opettajan ja kahden nuorisotyöntekijän palkkauksen, kertoo kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Sanna Metsälä.

Riihisaari – Savonlinnan museo valittiin tänä vuonna Vuoden museoksi. Kaupunginhallitus palautti kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä olleen leikkauksen museolaivojen kunnossapitoon. Museolaivojen kunnossapitoon on varattu 70 000 euron suuruinen investointimääräraha ensi vuodelle.

Kaupungin henkilöstöetuihin kohdistetut määrärahat säilyivät.
– Kaupungin henkilöstö on sitoutunutta ja työhönsä paneutuvaa. Henkilöstöstä ja heidän jaksamisestaan ja hyvinvoinnista on huolehdittava myös tulevaisuudessa. Henkilöstön hyvinvointi on paras tapa tuoda säästöjä ja kohdentaa säästyvillä euroilla edelleen lisäpanostuksia henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen. Tämä meidän tulee asettaa tavoitteeksi tuleville vuosille, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eija Stenberg.

Kaupunginjohtajan esittämä 2 % juustohöyläleikkaus tekniselle toimialalle ja keskushallintoon säilyivät.

Savonlinna on saamassa työllisyysalueen järjestämisvastuun vuodesta 2025 alkaen onnistuneen edunvalvonnan ja muiden kuntien kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta. Taloussuunnitelmassa tullaan huomioimaan yhteistyö elinvoima- ja työllisyyspalveluiden, Samiedun ja muiden toimijoiden kanssa.

Kaupungin talouden hoito tulee tulevaisuudessakin olla maltillista ja sopeuttamistoimet on aloitettava. Taloussuunnitelmavuosien 2024-2027 Savonlinnan kaupungin saamista valtionosuuksista ei ole vielä tarkkaa tietoa, joten valtionosuuksien määrän reiluun laskuun tulee varautua. Yleisessä taloustilanteessa on haasteita mm. verotulokertymän osalta. Kaupunginhallituksen talousarvioesitys vuodelle 2024 on reilusti alijäämäinen, 6,8 miljoonaa euroa.