Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion vuodelle 2022 äänestyksittä

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 30.11.2021 äänestyksittä Savonlinnan kaupungin vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman. Talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudella jatketaan harkittuja kehityspanostuksia kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamiseksi sekä älykästä sopeuttamista palvelutarpeiden mukaisesti.

Kaupungin talous on tasapainossa ja menossa on vahva kehitysvaihe. Positiivisia kehitysnäkymiä vahvistaa muun muassa toista vuotta jatkuva muuttovoitto, työllisyyden parantuminen ja yritysten määrän voimakas kasvu.

– Kaupunginhallituksen talousarvioesitys on kuntalain mukainen tasapainoinen esitys, jossa panostetaan elinvoimaisuuden vahvistamiseen ja kaupungin kehittämiseen palvelutarpeet älykkäästi sopeuttaen. Esitys syntyi täysin äänestyksittä hedelmällisen keskustelun tuloksena, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen.

Kaupunkistrategiassa lasten ja lapsiperheiden määrän kasvu nostettiin yhdeksi kriittiseksi menestystekijäksi ja esitykseen sisältyy konkreettisia toimenpiteitä. Vuoden 2022 aikana seurataan markkinoinnin ja päätettyjen toimenpiteiden vaikutuksia lapsiperheiden saamiseksi Savonlinnaan. Ensi vuoden aikana valmistellaan edelleen vaikuttavia lisätoimenpiteitä, joilla olisi lapsien määrää lisäävä vaikutus ja toimenpiteet tuodaan päätettäväksi viimeistään vuoden 2023 talousarviossa.

Kaupunginhallitus esittää korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelun tukemista kaupungin organisaatiossa sekä opiskelija-alennuksien laajentamista myös lukio-opiskelijoille.

Kulttuuriavustuksiin osoitettiin 50 000 euroa sellaisten kulttuuritapahtumien mahdollistamiseen, joilla on vaikutusta matkailun ympärivuotistamiseen. Musiikkiakatemian avustaminen siirretään kulttuuripalveluista elinkeinotoimeen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta kaupungin ja Sosterin talousarvioesitykset ovat yhteneväiset. Neuvotteluja Sosterin kehitysohjelmasta on käyty hyvässä yhteistyössä kustannustehokkuuden saavuttamiseksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että kirjastoautopalvelua jatketaan. Investointi kohdistettiin vuodelle 2024. Mikäli kirjastoauto menee korjauskelvottomaksi aikaisemmin, tuodaan tarvittaessa kesken vuotta talousarviomuutos käsiteltäväksi kirjastoautoinvestoinnista päättämistä varten.

– Hyppytornista vallitsee poliittisesti laaja yhteisnäkemys ja se tullaan lisäämään investointeihin kaupunginvaltuuston käsittelyssä. Kaupunginhallitus on huomioinut esityksessään hyppytornin vaatiman valvontaresurssin, kertoo Mikkonen.

Kaupungin tilaisuuksissa luovutaan ulkomaisesta ruoasta ja tarjotaan vain kotimaisista raaka-aineista tehtyä ruokaa (paitsi kahvi ja tee). Linjaus on voimassa kokouksissa, seminaareissa, työpajoissa, vastaanotoilla ja edustustilaisuuksissa sekä yleisötilaisuuksissa, joissa on tarjoilua.