Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus päätti eilen 23.3. yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä

Yhteistoimintaneuvottelujen esittämiseen päädyttiin koronaviruspandemian vuoksi. Valtioneuvoston linjausten mukaisesti kaupungin palveluita on suljettu ja kaupungin palveluiden kysyntä on laskenut merkittävästi. Tästä johtuen palvelujen tuottamista joudutaan edelleen sopeuttamaan nykyiseen tilanteeseen.

Kaupunginhallituksen päätöksen johdosta seuraavaksi valmistellaan tuotannollisista syistä neuvotteluesitys, joissa neuvotellaan lähtökohtaisesti suljettujen toimintojen henkilöstön mahdollisista tehtävien uudelleenorganisoinneista ja muista tehtäväjärjestelyistä. Viimesijaisina vaihtoehtoina neuvotellaan osa-aikaistamisesta tai lomautuksista. Neuvottelut eivät johda irtisanomisiin.

– Pyrimme ensisijaisesti organisoimaan toimintaamme uudelleen. Tilanne muuttuu koko ajan ja toisaalta tulee myös uusia palvelutarpeita, jotta asukkaittemme hyvinvoinnista pystytään muuttuneessakin tilanteessa huolehtimaan mahdollisimman hyvin. Arvioimme tilannetta tästäkin näkökulmasta koko ajan, kaupunginjohtaja Janne Laine kertoo.

Neuvotteluesitys tullaan käsittelemään kaupunginhallituksen kokouksessa 30.3.

Neuvotteluesityksen rinnalla kaupunki on käynnistänyt jo viime viikolla oma-aloitteisen valmistelun sosiaali- ja terveysalan koulutuksen omaavien kaupungin työntekijöiden hyödyntämisestä ja siirtymisestä Sosterin palvelukseen tässä kaikkia koskettavassa kriisitilanteessa. Yhteistyössä Sosterin kanssa käydään tällä viikolla läpi, keitä henkilöitä kaupungilta siirtyy Sosteriin reservihenkilöiksi.

– Olen erittäin kiitollinen henkilöstöllemme aktiivisuudesta ja nopeasta reagoinnista koulutustaustan ilmoittamisessa. Ilmoittautuneita oli noin 180 työntekijää. Tällä on merkittävä vaikutus myös yhteistoimintamenettelyyn, kaupunginjohtaja Laine kertoo.

Todennäköinen toimintamalli on, että Sosteri ottaa kaupungin työntekijöitä määräaikaiseen työtehtävään, ja kaupunki antaa heille siksi aikaa virka- tai työvapaan. Tämä puolestaan johtaa henkilöstön siirtämisiin kaupungin sisällä paikkaamaan terveydenhuoltoon siirtyneitä.