Hyppää sisältöön

Kaupunginjohtaja esittää veroprosentin alennusta

Kaupunginjohtaja esittää tuloveroprosentin alentamista yhdellä prosenttiyksiköllä vuodesta 2022 alkaen kaupungin talousarviokehyksessä. Tuloveroprosentin alentamisesityksen mahdollistaa kaupungin talouden tasapainotusohjelman luoma liikkumavara. Lisäksi erityisesti teollisuuden myönteinen kehitys ja ammattikorkeakoulukampuksen opiskelijamäärän kaksinkertaistuminen vahvistavat kaupungin tulopohjaa. Tuloveroprosentin alentamisella pyritään parantamaan kaupungin myönteistä kehitystä lisäämällä muuttovoittoa sekä asukkaiden ostovoiman lisäämisellä elvyttämään yksityistä palvelusektoria. Haasteena on edelleen kaupungin korkeiden sotemenojen kustannustehokkuuden parantaminen.

Talouden sopeuttaminen kaupungin omassa palvelutoiminnassa on pystytty toteuttamaan niin, että edellytykset myös veroalennukselle olisivat olemassa. Kaupungin sivistys- ja teknisten palveluiden tuotanto sekä hallinto on FCG:n vuonna 2020 laatiman arvion perusteella kustannustehokasta. Vuodesta 2013 lukien kaupungin henkilöstöä on vähennetty yhteensä noin 300. Henkilöstömäärän vähentämisestä tullut pysyvä jokavuotinen säästö on noin 11 miljoonaa euroa. Kaupungin toimitilojen määrä on vähentynyt vuodesta 2013 noin 50 000 kerrosneliömetrillä. Tämän talousvaikutus on noin 1,8 miljoonaa euroa pysyvänä jokavuotisena menosäästönä.

Tulevan taloussuunnitelmakauden laadintaraami pohjautuu kaupunginvaltuuston aiemmin hyväksymiin talouden sopeuttamistoimenpiteisiin. Henkilöstömenojen pysyvät leikkaukset ajalla 2020-2022 yhteensä 1,5 miljoonaa euroa/vuosi sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ostomenoleikkaukset vastaavalle ajalla yhteensä 8 milj. euroa, joista vuodelle 2022 kohdentuu 3 milj. euroa. Leikkaukset perustuvat FCG:n tekemään kustannusten vertailuun, jonka perusteella sotepalvelujen säästöpotentiaali on yli 13 milj. euroa vuodessa. Vuodesta 2013 alkaen asetettuja talouden sopeuttamistavoitteita ei ole vielä saatu toteutettua Sosterissa.

Kaupungin strategiset kärkihankkeet ovat edenneet. Teknologiapuisto Noheva on laajentunut uusilla toimitiloilla ja toiminnoilla, ammattikorkeakoulukampuksen opiskelijamäärä kasvaa, liikenneyhteyksiä kehitetään ja mekaanisen metsäteollisuuden keskittymä on vahvistunut. Myönteisen kehityksen seurauksena kaupungista on tullut viime vuonna muuttovoittokaupunki ja muuttovoitto on jatkunut myös alkuvuonna. Yritysten liikevaihto on kasvanut merkittävästi sekä työllisyystilanne on parantunut koronan alkamiseen saakka. OKL:n poissiirron aiheuttamasta kuopasta ollaan nousemassa ylös.

Jotta kaupungin myönteinen kehityssuunta mahdollistetaan jatkossakin, tuloveroprosenttia on alennettava. Kilpailukykyinen veroprosentti on vetovoimatekijä, jolla pyritään lisäämään kaupungin houkuttelevuutta asuinpaikkana ja siten saamaan muuttovoittoa jatkossakin. Asukkaiden ostovoima paranee veroprosentin alennuksella, jolloin rahaa jää enemmän palveluiden käyttöön ja siten elvytetään yksityisiä palveluntuottajia. Tavoitteena on saada rahoitettua osa tuloveroprosentin alentamisen aiheuttamista verotulomenetyksistä veroprosentin alentamisen luomilla dynaamisilla verotulopohjaa kasvattavilla vaikutuksilla: nettomuuton ja palvelualojen yritysten liiketoiminnan vahvistuminen.

Taloussuunnitelmakauden 2022-2025 osalta on ensiarvoisen tärkeää, että kaupungin ja erityisesti Sosterille asetetut talouden sopeuttamistoimenpiteet sosiaali- ja terveyspalvelujen ostomenojen osalta toteutuvat, jotta kaupungin talous pysyy tasapainossa mahdollisten hyvinvointialueiden tullessa voimaan eikä pysyvä rahoitusvaje jää rasittamaan Savonlinnan taloutta.