Hyppää sisältöön

Kaupunginjohtaja Janne Laine esittää: Kaakkois-Suomi ja Pietari erityistalousalueeksi

Kaakkois-Suomen kaupunkien (Savonlinna, Imatra, Kouvola, Lappeenranta ja Mikkeli) ylin virkamies- ja luottamushenkilöjohto sekä Pietarin kaupungin ulkosuhteiden komitean johto neuvottelivat hankkeesta Pietarissa 21.2.2020.

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine esittää, että Kaakkois-Suomesta sekä Leningrad Oblastin ja Pietarin alueista muodostettaisiin erityistalousalue, jossa helpotettaisiin pääomien, tavaroiden, ihmisten, palveluiden ja innovaatioiden vapaata liikkumista.

– Kaakkois-Suomi ja Pietari sijaitsevat talousmaantieteellisesti 500 miljoonan asukkaan EU:n ja 200 miljoonan asukkaan IVY:n välissä. Tämä väliasema muodostaa hyvän yhteistyöalustan näiden kahden talousalueen välisen yhteistyön vahvistamiseksi ja kaupankäynnin lisäämiseksi. Tätä varten esitän, että käynnistettäisiin tulevalla ENI-ohjelmakaudella selvitys-, valmistelu- ja pilotointihanke yhteistyössä Venäjän ja Suomen valtioiden ja EU:n kanssa tavoitteena muodostaa alueesta erityistalousalue tarvittavine lainsäädäntö- ja kauppasopimustoimineen, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Kaakkois-Suomen kaupunkien ylin virkamies- ja luottamushenkilöjohto neuvottelivat tänään Pietarin kaupungin ja Leningrad Oblastin ulkosuhteiden komiteoiden johdon kanssa taloussuhteiden lisäämisestä ja valmisteilla olevan EU:n ulkorajayhteistyöohjelman, ENI CBC:n, painopistealueista kaudelle 2021-2027. Neuvotteluissa puheenjohtajana toiminut kaupunginjohtaja Janne Laine esitti valmistelun käynnistämistä Kaakkois-Suomen, Leningrad Oblastin ja Pietarin saamiseksi erityistalousalueeksi.

ENI-ohjelmassa rahoitusta tulee olemaan jaossa noin 70-80 miljoonaa euroa. Rahoitus ohjelmaan tulee EU:lta sekä Suomen ja Venäjän valtioilta. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Kaakkois-Suomen, Pietarin ja Leningrad Oblastin alueet.

Laineen mielestä ihmisten, innovaatioiden, tavaroiden, pääomien ja palveluiden vapaan liikkuvuuden mahdollistava liiketoimintaympäristö vahvistaisi yritysten kasvua rajan molemmin puolin. Näin luotaisiin edellytykset globaalisti merkittävän talouskasvualueen syntymiselle.

– Nyt kasvulle on monia esteitä alkaen Venäjältä Suomeen tulevan investointirahoituksen tilisiirtämisestä, joka on Suomen puolen pankkijärjestelmässä tehty käytännössä monilta osin jopa mahdottomaksi tai joka tapauksessa hyvin vaikeaksi. Samoin työlupien käsittelyyn pitäisi saada nopeutta ja viisumivapaus toteuttaa alueella. Molemmille puolille rajaa pitäisi luoda nopea ja tehokas yritysten etabloitumiskonsepti. Samoin pitäisi esimerkiksi luoda rahoitusmalli, jolla erityisesti korkean teknologia-alan yritysten sertifiointia tuettaisiin molempien puolten markkinoille pääsemisen helpottamiseksi, kertoo kaupunginjohtaja Laine esimerkkeinä mitä erityistalousalue voisi merkitä.

Business Growth and Innovation Corridor SPB-SEF -nimeä kantavan hankkeen tarkoituksena olisi yhdistää Kaakkois-Suomen sekä Pietarin ja Leningrad Oblastin alueiden innovaatio- ja liiketoimintapotentiaali. Tavoitteena on luoda EU:n ja Venäjän välille erityistalousalue, jolla on kansainvälisesti merkittävä asema talouskasvualueena.

– Yhdessä nämä alueet muodostavat merkittävän globaalin kasvuympäristön, jossa voidaan tuottaa innovaatioita, tavaroita ja palveluita sekä EU:n että Venäjän ja muiden itsenäisten valtioiden IVY:n markkina-alueille. Hankkeella on merkittävä positiivinen vaikutus Kaakkois-Suomen alueen talouteen, kertoo kaupunginjohtaja Laine.

Pietari ja Leningrad Oblastin alue ovat monella teollisuuden alalla merkittäviä toimijoita itsenäisten valtioiden eli IVY:n yhteisössä. Lisäksi Pietarissa toimii runsaasti länsimaisia yrityksiä tuottaen hyödykkeitä Venäjän markkinoille.

Kaakkois-Suomessa on vahvaa teollisuutta, jonka tuotteet menestyvät maailman markkinoiden kovassa kilpailussa. Tehokas innovaatiorakenne on Suomen merkittävin kilpailuetu korkean kustannustason maana. Se tuottaa kaupallista kilpailuetua ja maailmanluokan osaamista yrityksille.