Hyppää sisältöön

Kävelyn ja pyöräliikenteen mahdollisuuksia edistetään kokonaisvaltaisesti Savonlinnassa, Rantasalmella, Sulkavalla ja Enonkoskella

Savonlinnan kaupunki sekä Rantasalmen, Sulkavan ja Enonkosken kunnat ovat laatimassa alueelleen yhteistä kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Hankkeen tarkoituksena on määritellä pitkän tähtäimen visio kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi seudun kunnissa sekä esittää toimenpiteet kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden ja siten kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kasvattamiseksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksia sekä arki- että vapaa-ajan matkoilla. Ohjelmassa huomioidaan myös maastopyöräily sekä pyörämatkailu. Työtä tehdään muun muassa myönteistä pyöräilykulttuuria ja turvallista liikenneympäristöä kehittämällä.

Hankkeessa tarkastellaan kuntien nykyistä jalankulku- ja pyöräilyverkkojen laatua, yhtenäisyyttä, kunnossapitoa ja turvallisuuspuutteita. Tarkastelun pohjalta määritellään jalankulku- ja pyöräilyverkon kehittämistarpeet ja tavoitetaso. Edistämisohjelman laadinnassa konsulttina toimii pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntijayritys Sitowise Oy.

Asukkaiden kokemukset mukana edistämisohjelman laadinnassa

Hankkeessa hyödynnetään vuonna 2021 tehtyä asukaskyselyä, jossa kartoitettiin kävelyn ja pyöräilyn suurimpia puutteita ja ongelmakohtia sekä selvitettiin asukkaiden nykyisiä liikkumistapoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä seudun kunnissa. Kyselytulosten perusteella tunnistetaan tärkeimpiä kehittämiskohteita sekä yhteystarpeita.

Hankkeelle on myönnetty Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien valtionavustusta. Edistämisohjelma valmistuu marraskuun 2022 aikana.