Hyppää sisältöön

Kehittämistoimenpiteet vahvistavat Savonlinnan muuttovoittoa

Savonlinna nousi muuttovoittokaupungiksi viime vuonna. Tämän vuoden alusta muuttovoitto on entisestään vahvistunut. Opettajankoulutuslaitoksen poissiirto Savonlinnasta aiheutti ison muuttotappion vuosina 2018-2019. Yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Samiedun, maakuntaliiton, Ely-keskuksen, Luken, yrityselämän sekä yhteistyöyliopistojen ja valtionpäättäjien kanssa laaditun kehittämisohjelman toimeenpanon vaikutus näkyy Savonlinnan kääntymisenä muuttovoittokaupungiksi. Alkuvuoden tilastoissa Savonlinna kuului kahdenkymmenen suurimman muuttovoittokunnan joukkoon.

– Savonlinnan kaupungin elinvoimaisuuden kehittämisessä keskeiset toimenpiteet ovat koulutuksen ja osaamisen kehittäminen, Savonlinnan teknologiapuiston vahvistaminen, yrityselämän investoinnit ja työllisyyden kasvu, matkailun ympärivuotistaminen, liikenneyhteyksien parantaminen, vetovoimaiset asumisympäristöt, toimivat palvelut ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä tasapainoinen kuntatalous, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.

Savonlinnassa on menossa hyvä kehityssuunta yritysten sekä ammattikorkeakoulun opiskelijamäärän sekä Teknologiapuiston kasvun myötä. Savonlinnaan onnistuttiin neuvottelemaan muun muassa Metsä Woodin yli 50 miljoonan euron kertopuutehdasinvestointi, jonka vaikutuksesta tuli noin 100 uutta työpaikkaa. Sellu- ja paperiteknologia-, mekaaninen metsäteollisuus sekä elektroniikka- ja sähkömekaaninen teollisuus ovat investoineet Savonlinnaan vahvasti. Teollisuuden liikevaihto on kasvanut merkittävästi ja uusia työpaikkoja on tullut lisää.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Savonlinnan kampuksen opiskelijamäärä tulee kasvamaan tulevien vuosien aikana yhteensä noin 1400 opiskelijaan, koska edellinen korkeakoulu- ja tiedeministeri Hanna Kosonen teki päätöksen uusien aloituspaikkojen antamisesta Xamkille.

Xamkin Savonlinnan kampuksella on alkanut uusina koulutusohjelmina puurakentamisen insinöörikoulutus sekä turvallisuusalan tradenomi, kouluhyvinvointi ja kuraattorityön sosionomi ja liikunnanohjaajan tutkintoon tähtäävät koulutusohjelmat. Savonlinnassa on lisäksi käynnissä uutena koulutuksena sähköinsinöörikoulutus, joka vakinaistuu 2022.

Savonlinnan kesäyliopistossa alkoi tammikuussa tietotekniikan väyläopinnot ja tarkoitus on aloittaa myös kandidaatti- ja maisteritutkintokoulutus Savonlinnassa. Teknologiapuisto Nohevassa on aloittanut viime vuonna Aalto-yliopiston professori ja tänä vuonna Luonnonvarakeskuksen professori. Tulevaisuudessa Savonlinnassa pystytään kouluttamaan myös diplomi-insinöörejä.

Oppilaitosten ja yritysten välisellä yhteistyöllä pystytään täsmäkouluttamaan työntekijöitä yritysten tarpeisiin. Hyvä esimerkki tästä on Ammattiopisto Samiedun ja Norelcon yhteistyö, jonka ansiosta Savonlinnaan syntyy tämän ja ensi vuoden aikana noin 20-25 uutta työpaikkaa.

Tulevaisuudessa kehitystä tulee vahvistamaan myös liikenneyhteyksien parantaminen muun muassa Valtatie 14 parantaminen, Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen ja charter-lentoyhteyksien avaaminen Saksaan. Lisäksi uutena vetovoimaisena asuinympäristöhankkeena on käynnistetty järvimaisema asuntoalueen rakentamishanke Suutarniemeen.