Hyppää sisältöön

Kemin ja Savonlinnan kaupungit tyrmäävät sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän selvityksen

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä julkaisi 11.1.2024 raportin, jossa se esittää valtakunnallisen sairaalaverkon tiivistämistä ja niiden tehtäväjakoon merkittäviä muutoksia. Raportin perusteella pääministeri Orpon hallitus linjasi kehysriihessä 16.4.2024 sairaala- ja päivystysverkon tulevaisuutta. Hallitus päätti tehdä muutoksia Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden erikoissairaanhoitoon. Hallitus perusteli muutoksia tavoitteena tasapainottaa julkisia menoja ja vastata terveydenhuollon henkilöstöpulaan. Raportissa ja sen pohjalta tehdyissä päätöksissä ei otettu lainkaan huomioon ehdotettujen muutosten vaikutuksia alueellisesti tai välillisesti.

Yhteinen kannanotto

Kemin ja Savonlinnan kaupungin edustajat ovat laatineet yhteisen kannanoton, jossa kaupungit tyrmäävät sairaalaverkkoa koskevan uudistuksen. Kannanotto luovutettiin Etelä- Savon ja Lapin kansanedustajille sekä hyvinvointialueiden johdolle eduskuntatalolla 26.4.2024. Kannanotossa todetaan, että kehysriihessä 16.4.2024 tehdyt päätökset romuttavat vasta vuoden toiminnassa olleen hyvinvointialuemallin, aiheuttaen sen, että potilasturvallisuus vaarantuu ja kustannukset kasvavat. Lisäksi päätetyt muutokset aiheuttavat räikeää eriarvoisuutta maakunnallisesti, kun muutoksen pohjana käytetyssä selvityksessä ei ole lainkaan huomioitu aluetaloudellisia ja välillisiä vaikutuksia.

Päätetty rahoitusrakenne ei vastaa todellisuutta

Nykyisen rahoitusmallin perusteena käytetään väestömäärää, mutta siinä ei oteta lainkaan huomioon alueellisia eroja. Samaan aikaan kun nuoret muuttavat pois, jäljelle jää kasvava vanhusväestö, joka tarvitsee yhä intensiivisempää ja kalliimpaa hoitoa, joka puolestaan aiheuttaa kriisin maakunnille.

”Kehysriihen päätösten perusteena käytetty selvitys ei perustunut tutkittuun tietoon, eikä valmistelussa kuultu riittävän laajalti asiantuntijoita eikä raporttia varten ole tehty minkäänlaisia aluetaloudellisia vaikuttavuusarvioita. Nyt tehdyt päätökset aiheuttavat ison riskin Savonlinnan ja Kemin kaupunkien tulevaisuudelle”, toteaa Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Terho Kaskinen.

Hoitotakuun muuttaminen vaarantaa potilasturvallisuuden erityisesti Itä- ja PohjoisSuomessa

Kehysriihessä päätetty hoitotakuun heikentäminen kiireettömässä hoidossa kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen ja suunterveydessä 3 kuukaudesta 6 kuukauteen merkitsee palvelutason laskua, joka iskee erityisesti ikäihmisiin. Kehysriihessä päätetty hoitotakuun heikentäminen kiireettömässä hoidossa kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen ja suunterveydessä 3 kuukaudesta 6 kuukauteen merkitsee palvelutason laskua, joka iskee erityisesti ikäihmisiin. Hoitotakuun heikentäminen aiheuttaa sekä kiihdyttää nykyisen palvelurakenteen ja tason alasajoa erityisesti Etelä-Savossa ja KemiTornion alueella. Samaan aikaan kustannukset kasvavat erikoissairaanhoidossa, kun kiireetöntä hoitoon pääsyä pidennetään.

Hoitajamitoituksen tiputtaminen iskee erityisen kovasti alueilla, joissa on erittäin voimakas vanhusväestö, joka tulee vain kasvamaan tulevina vuosikymmeninä. Samaan aikaan tehostetun palveluasumisen pääsy vaikeutuu entisestään, vaikka asiakkaita olisi jo nyt jonoksi saakka. Seuraukset tulevat näkymään yhä pahemmin Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueet ajetaan alas ja Rovaniemen sekä Mikkelin keskussairaaloiden asema vaarantuu

Savonlinnan ja Länsi-Pohjan sairaaloiden palvelutason laskiessa, potilasvirrat suuntautuvat itse asiassa muihin sairaaloihin kuin Rovaniemelle ja Mikkeliin. Tämä vaarantaa Rovaniemen ja Mikkelin keskussairaaloiden kannattavuuden ja siten nykyisten hyvinvointialueiden olemassaolon.

Kemin ja Savonlinnan kaupungit vaativat hallitukselta toimenpiteitä kaupunkien ja alueiden toimintaedellytysten turvaamiseksi, jos hallitus aikoo viedä tehdyt päätökset toimeen.

Lisätietoja kannanotosta antavat:

Terho Kaskinen, Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, puh. 044 747 5200
Eija Stenberg, Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, puh. 040 546 6852
Matti Ruotsalainen, Kemin kaupunginjohtaja, puh. 040 121 7761