Hyppää sisältöön

Koulut aloittavat uuden lukuvuoden ja lähiopetuksen

Perusopetuksessa aloitetaan uusi lukuvuosi keskiviikkona 12.8. Savonlinnan lukioissa koulutie aloitettiin jo viime perjantaina. Kevätlukukauden pitkästä etäopiskelujaksosta siirrytään lähiopetukseen.

Kouluissa noudatetaan Opetushallituksen ja terveysviranomaisten antamia ohjeita sekä opastetaan opiskelijoita. On tärkeää, että jokainen muistaa ja noudattaa kevään aikana tutuksi tulleita käyttäytymis- ja hygieniaohjeita niin koulussa kuin vapaa-ajallakin:

  • Sairaana ei voi tulla kouluun, ei edes lievissä oireissa.
  • Hyvä käsihygienia on tärkeää.
  • On noudatettava aivastamisesta ja yskimisestä annettuja ohjeita.
  • On muistettava pitää turvavälejä ja vältettävä fyysisiä kontakteja.

– Yhteistyöllä, hyvällä yhteishengellä ja ohjeita noudattaen voimme aloittaa uuden lukuvuoden turvallisella mielellä, va. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen sanoo ja toivottaa kaikille hyvää, tervettä ja turvallista lukuvuoden alkua.

Koronatilannetta ja uusia ohjeistuksia seurataan aktiivisesti

Opetushallituksen ohjeiden mukaan lähtökohtana on lähiopetus, mutta tilanteen niin vaatiessa voidaan siirtyä myös etäopetukseen. Savonlinnassa sivistystoimi ja koulut laativat jo nyt ennakkoon suunnitelmia mahdolliselle etäopetusjaksolle. Suunnitelmissa hyödynnetään keväällä hyväksi havaittuja toimintatapoja ja valmistellaan uusia. Myös lähiopetuksessa voidaan hyödyntää keväällä toimiviksi osoittautuneita opetuskäytäntöjä.

Opiskelijahuollon palvelut, koulukuraattori ja -psykologi sekä kouluterveydenhoito toimivat sekä lähi- että mahdollisen etäopetuksen aikana.

Kaupungin sivistystoimi ja alueen terveysviranomaiset seuraavat tarkasti koronatilannetta ja sen kehitystä erityisesti Savonlinnassa ja lähialueilla. Uusista tai muuttuneista ohjeista tullaan tiedottamaan Wilman kautta. Mahdollinen päätös etäopintoihin siirtymisestä tehdään yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa ja siitä myös tiedotetaan koulun henkilöstöä, opiskelijoita ja huoltajia välittömästi.

Lisätietoja koronaviruksesta