Hyppää sisältöön

Kunnat järjestävät työ- ja yrityspalvelut vuoden 2025 alusta alkaen

Eduskunnan päätöksen mukaan kunnat järjestävät työvoima – ja yrityspalvelut 1.1.2025 alkaen. Nykyiset työ- ja elinkeinotoimistot lakkautetaan. Siirtyviä tehtäviä valtiolla hoitava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin tai kuntayhtymiin samana ajankohtana. Uudistus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa.

Etelä-Savossa uudistuksen toteuttamiseksi on käynnistetty Mikkelin kaupungin vetämä maakunnallinen hanke, jonka ensisijainen tavoite on tuottaa kunnan päättäjille tietoa päätöksenteon tueksi. Savonlinnan kaupunki tulee hakemaan seudun työssäkäyntialueelle omaa työvoimapalvelualuetta. Pieksämäen kaupunki valmistelee uudistusta osaltaan niin Keski-kuin Etelä-Savon kanssa.

TE-palveluiden uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. TE-palveluiden uudistus on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. TE-palvelujen uudistuksella on laskettu saavutettavan 7000–10 000 lisätyöllistä.

Uudistus on Etelä-Savon TE-toimistolle iso

Kyseessä on sote-uudistuksen jälkeen suurin julkisten palveluiden muutos, jonka valmisteluun ryhdymme yhdessä Etelä-Savon kuntien kanssa. Etelä-Savossa tämä uudistus koskee lähes 10 000 henkilöasiakasta ja tuhansia yritys- ja työnantaja-asiakkaita. Tärkeää on tehdä muutos niin, että asiakkaiden palveluissa ei tule katkoksia. Uudistus on iso TE-toimistolle, jonka tehtävät siirretään uusille kuntapohjaisille työllisyysviranomaisille. Tärkeää on tehdä muutos yhdessä valtion ja kunnan toimijoiden kanssa ja tähän Etelä-Savossa onkin hyvä pohja, sanoo Etelä-Savon TE-toimiston johtaja Hanna Makkula.

Savonlinnan työllisyyden kuntakokeilu on valmiina TE-palvelujen uudistukseen

Savonlinnan kaupunki on toteuttanut työllisyyden edistämisen kuntakokeilua kaksi vuotta pääsääntöisesti kasvokkaisena lähipalveluna, kertoo työllisyyspalvelujen päällikkö Anna Tolvanen Savonlinnan työllisyyden kuntakokeilusta. Kokeilussa TE-palveluista siirtyi 10 omavalmentajaa Savonlinnan kaupungin työnjohdon alaisuuteen. Lisäksi Savonlinnan kaupunki palkkasi 10 omavalmentajaa. Asiakkaita yhdellä omavalmentajalla on ollut n. 100. Tämä on mahdollistanut henkilökohtaisen asiakaspalvelun, työllistymisen esteiden poistamiseen tähtäävien palveluihin tehokkaan ohjaamisen sekä työhön tai opiskeluun ohjaamisen, painottaa Tolvanen. Savonlinnan kaupungin kuntakokeilu on tehnyt tiivistä yhteistyötä koulutuksen sekä palveluiden järjestäjien, yritysten sekä kolmannen sektorin kanssa. TE24-uudistusta lähdetään rakentamaan Kuntakokeilun hyvien toimintatapojen mukaisesti. Kasvokkainen lähipalvelu tulee jatkumaan Savonlinnan seudulla, kiteyttää Tolvanen.

Savonlinna hakee seudun työssäkäyntialueelle omaa työvoimapalvelualuetta

Savonlinnan kaupunki hakee Savonlinnan seudun työssäkäyntialueelle omaa työvoimapalvelualuetta, kertoo Tolvanen. Uudistuksessa on tärkeää alueen elinvoimaisuuden vahvistaminen, yritysten työvoiman turvaaminen sekä ilman työtä olevien henkilöiden osaamisen vahvistaminen alueen yritysten tarpeiden mukaiseksi. Tavoitteena on tiivis yhteistyö paikallisten yritysten ja oppilaitosten kanssa. Uudistuksessa vahvistetaan lähipalveluja ja toteutetaan pääsääntöisesti kasvokkaisena ja henkilökohtaisena palveluna. Uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntatalouteen. TE24-uudistuksen jälkeen 10 % kuntataloudesta kohdistuu työllisyyden hoitoon, kertoo Tolvanen.

Koko uutinen TE-palvelujen verkkosivulla