Hyppää sisältöön

Alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräysluonnos nähtävillä

Savonlinnan kaupungin sekä Rantasalmen ja Enonkosken kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimiva alueellinen jätelautakunta uudistaa jätehuoltomääräyksensä. Nykyisin voimassa olevat määräykset ovat tulleet voimaan 1.3.2021. Jätelain muuttamisesta annetun lain (714/2021) myötä bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset alkavat Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n kilpailuttamina taajamissa ja niiden välisten kuljetusreittien varsilla heinäkuussa 2023, joten jätehuoltomääräykset on perusteltua päivittää vastaamaan voimassa olevaa lakia ja paikallisia oloja. Nykyisiä määräyksiä ja jätehuollon tasoa alueella on tarkasteltu lainsäädännön ja jätehuollon tavoitteiden näkökulmasta. Joitain määräyksiä on tarkennettu tai muutettu, esimerkiksi jätevesilietteitä ja kompostointia koskevat määräykset.

Jätehuoltomääräysten päivittämisen tarkoituksena on saada kaikki asuinkiinteistöt järjestetyn jätehuollon piiriin yhtäläisin ehdoin, sekä toimeenpanna jätelain muuttamisesta annetun lain (714/2021) sekä uudistetun jäteasetuksen (978/2021) säädökset. Samalla on tarkasteltu voimassa olevien jätehuoltomääräysten velvoitteita ja pyritty korjaamaan havaittuja puutteita ja ristiriitaisuuksia.

Luonnos jätehuoltomääräyksiksi on yleisesti nähtävänä 26.9.-18.11.2022 alueellisen jätelautakunnan verkkosivulla osoitteessa https://www.savonlinna.fi/asukas/asuminen-ja-ymparisto/jatehuolto9/, alueellisen jätelautakunnan kuntien ilmoitustauluilla ja mahdollisesti kuntien verkkosivuilla.

Kaikille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin jätehuoltomääräysten päivittämisellä saattaa olla vaikutusta varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina 21.11.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen jatelautakunta@savonlinna.fi tai Alueellinen jätelautakunta, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Lisätietoja lausuntopyynnöstä antaa jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, 044 417 4612, pirkko.raikkonen[at]savonlinna.fi

Savonlinnassa 22.9.2022

ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA