Hyppää sisältöön

Alueellisen jätelautakunnan jätetaksaluonnos nähtävillä

Jätelain muuttamisesta annetun lain (714/2021) myötä alueellisen jätelautakunnan alueella muuttuu kuljetusjärjestelmä bio- ja pakkausjätteiden osalta. Tämä edellyttää jätetaksan uudistamista. Enonkosken, Rantasalmen ja Savonlinnan yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimiva alueellinen jätelautakunta on valmistellut jätetaksan muuttamista yhdessä Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n kanssa.

Jätetaksan uudistamisen tavoitteena on laatia yhtenäinen taksa kunnan tarjoamille jätehuollon palveluille. Olemassa olevat taksat on yhdistetty luonnoksessa yhdeksi kokonaisuudeksi. Uudistuneen jätelain velvoittamana jätetaksaan tulee uutena bio- ja pakkausjätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen maksut sekä niihin liittyvistä mahdollisista lisätöistä perittävät maksut. Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n vastaanottohinnasto on esitetty taksan liitteenä.

Luonnosvaiheessa taksaan on sisällytetty yleisiä asioita taksasta ja maksuista, jätemaksujen laskutuksesta ja määräämisestä sekä jätelain mukaisen muistutuksen tekemisestä. Laskelmat eri jätehuoltopalvelujen kustannuksista on tehty kunnallisessa jäteyhtiössä. Laskelmat perustuvat sekä yhtiön itse toteuttamien että sen kilpailuttamien palvelujen kustannuksiin. Perusmaksuun sisällytetään jätehuoltoviranomaisen kustannukset, jotka vahvistetaan osana vastuukunnan talousarviota. Valmistelussa on tehty tiivistä yhteistyötä viranhaltijoiden ja jäteyhtiön kesken.

Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisenä mm. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta ja tiedotus sekä jätehuollon kehittäminen. Kunnassa on oltava voimassa oleva jätetaksa, jotta julkisoikeudellista jätemaksua voidaan periä. Enonkosken, Rantasalmen ja Savonlinnan yhteisen lautakuntasopimuksen sekä Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen nojalla kunnan järjestämän jätehuollon kulut on katettava jätehuollon asiakasmaksuilla. Jätetaksan hyväksyy kunnan toimivaltainen viranomainen.

Luonnos jätetaksaksi on yleisesti nähtävänä alueellisen jätelautakunnan verkkosivulla osoitteessa  https://www.savonlinna.fi/asukas/asuminen-ja-ymparisto/jatehuolto9/, alueellisen jätelautakunnan kuntien ilmoitustauluilla ja mahdollisesti kuntien verkkosivuilla.

Kaikille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin taksa saattaa vaikuttaa varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina 1.11.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen jatelautakunta@savonlinna.fi tai Alueellinen jätelautakunta, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Lisätietoja antaa jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, 044 417 4612, pirkko.raikkonen[at]savonlinna.fi

Savonlinnassa 22.9.2022

ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA