Hyppää sisältöön

Etelä-Savon ELY-keskus: Ilmoitus kuulutuksesta

Kantatien 71 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Toroppala-Kerimäki, Savonlinna, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista.

Kuulutus julkaistaan 12.1.2023, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 12.1.2023 – 13.2.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa:
Pohjois ELY-keskuksesta Ilari Hakanen p. 0295 026 777, ilari.hakanen@ely-keskus.fi