Hyppää sisältöön

Etelä-Savon ELY-keskus: Tiedoksianto

Asia: Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamiseksi yhteisen alueen
järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle.

Hanke: Elvera Oy suunnittelee vesistön alitusta sähkökaapelilla Savonlinnan kaupungin
alueella. Vesistö alitetaan laskemalla kaksi kaapelia vesistön pohjaan kiinteistöjen
740-513-9-97 ja 740-540-3-42 vesialueella. Vesistöön sijoitettavan sähkökaapelin
tekniset tiedot ovat 0,4kV AXAMK95V.

Asian käsittely: Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukaan hankkeesta vastaavalla on oikeus sijoittaa
valtaväylän tai puron alittava johto toisenkin vesialueelle, jos sen sijoittaminen ei
edellytä lupaa vesilain nojalla, sijoittamisesta ei määrätä ympäristöluvassa eikä
sijoittamisesta aiheudu vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle. Hankkeesta
vastaavan on ilmoitettava johdon sijoittamisesta ELY keskukselle ja vesialueen
omistajalle 60 vuorokautta ennen toimienpiteen suorittamista. Yhteisen alueen
järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto
ilmoituksesta ELY-keskuksen ja kunnan verkkosivuilla.

Tiedoksiannon julkaisupäivä: 3.5.2022

Ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta.

Nähtävilläpito: Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 3.5 – 9.6.2022 ELY-keskuksen
verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset > valitse
aluevalinnasta Etelä-Savo
Tiedoksiannettavat asiakirjat saa pyydettäessä Etelä-Savon ELY-keskuksen
kirjaamosta: kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi.
Asian diaarinumero on ESAELY/485/2022.

Lisätietoja: Vesitalousasiantuntija Jouni Liukkonen
puh. 029 502 4222, sähköposti: jouni.liukkonen@ely-keskus.fi