Hyppää sisältöön

Etelä-Savon maakuntaliitto: Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan (tuulivoima) kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 27 §) mukaisen vaihemaakuntakaavan laatiminen on meneillään Etelä-Savossa. Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan tavoitteena on sovittaa yhteen tuulivoimatuotantoa koskevat valtakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset tavoitteet keskenään. Maakuntaliiton tavoitteena on selvittää maakuntakaavatasolla yleiset edellytykset tuulivoiman sijoittamiselle ja osoittaa kaavakartalla selvitysten perusteella havaitut tuulivoima-alueiksi parhaiten soveltuvat alueet. Kaavaratkaisu perustuu selvityksiin, joissa tarkastellaan tuulivoimaloiden sijoittumismahdollisuuksia tuulivoima-alueiden rakentamista rajoittavien tekijöiden näkökulmasta.

Maakuntahallitus asettaa Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan kaavaluonnoksen maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta. Vaihemaakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan kaavaluonnos on julkisesti nähtävillä 6.11.2023-5.1.2024.

Kaavaluonnokseen ja sitä koskevaan aineistoon on mahdollista tutustua Etelä-Savon maakuntaliiton virastossa, Etelä-Savon kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikana sekä Etelä-Savon maakuntaliiton verkkosivuilla: https://www.esavo.fi/vaihekaava4. Etelä-Savon maakuntaliiton virasto on avoinna ma-pe klo 8.00–15.45.

Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan luonnosta koskevat mielipiteet pyydetään toimittamaan kirjallisesti viimeistään perjantaina 5.1.2024 klo 15.45 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla pdf- ja word-muodossa osoitteeseen kirjaamo@esavo.fi otsikolla Mielipide 4. vaihemaakuntakaavaluonnos. Mielipiteen voi antaa myös postitse: Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, 50101 Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto järjestää esittelytilaisuudet kaavaluonnoksesta Kangasniemellä ja Pieksämäellä:

  • 20.11.2023 klo 17.00–19.00, Kanttila-Sali, Vilhulantie 5, Naarajärvi
  • 29.11.2023 klo 17.00–19.00, Kangasniemi-sali, Otto Mannisen tie 2, Kangasniemi

Lisätietoja antaa tarvittaessa aluesuunnittelupäällikkö Marko Tanttu, marko.tanttu(at)esavo.fi, puh. 040 628 2788.

Mikkelissä 16.10.2023
ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO
Maakuntahallitus