Hyppää sisältöön

Hakemus ympäristölupamääräyksistä poikkeamiseksi, Carelia Corro Oy

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA

Carelia Corro Oy on tehnyt 6.2.2023 hakemuksen metallin pintakäsittelylle (suihkupuhallus) myönnetyn ympäristöluvan määräyksistä poikkeamiseksi. Lupamääräysten mukaan suihkupuhallusta voidaan tehdä rakennuksen sisällä. Hiekkapuhaltamon remontin vuoksi suihkupuhallusta tehdään kiinteistölle tilapäisesti sijoitettavassa teltassa aikavälillä 1.5-30.6.2023.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 8.2-9.3.2023 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Olavinkatu 27.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on osoitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimitettava osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 8.2.2023

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA