Hyppää sisältöön

Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Kantatien 71 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Toroppala-Kerimäki, Savonlinna, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 31.3.2022, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 31.3.2022 – 30.4.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Pohjois ELY-keskuksesta Ilari Hakanen, puhelin 0295 026777 ja ilari.hakanen@ely-keskus.fi.