Hyppää sisältöön

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Ilmoitus kuulutuksesta

Vesilain mukainen päätös

Hakija: Suomen Liikekiinteistöt SLK Oy

Dnro: ISAVI/1023/2021

Päätösnro: 47/2022

Asia: Rauhalinnan ranta-alueen ruoppaus, laivalaiturin ja pienvenelaiturin rakentaminen
sekä penkereen kunnostuksen ja puhdistusruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella
aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä
29.6.–5.8.2022 osoitteessa: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1943827, mistä ne ovat luettavissa.
Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.